• Home »
  • Oferta »
  • Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna - Poznań

„Nie denerwują nas rzeczy czy zdarzenia, ale nasze spojrzenie na nie.” (Epiktet)

Twórcami i głównymi przedstawicielami podejścia poznawczo-behawioralnego byli Aaron Beck i Albert Ellis.

Terapia ta zakłada, że to nie same wydarzenia życiowe, ale sposób postrzegania i interpretacji tego wszystkiego, co nas w życiu spotyka, a także przekonania i myśli z tym związane, wpływają zasadniczo na nasze emocje, uczucia i nastrój, determinując też zachowanie. Z tego powodu podstawowym celem terapii poznawczo-behawioralnej jest pomoc człowiekowi w identyfikacji, zrozumieniu i zmianie jego systemu przekonań o sobie samym i o rzeczywistości, jaka go otacza. Dzięki temu poprawie ulega samopoczucie pacjenta, a on sam stopniowo zwiększa swoje umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami i kryzysami w życiu. Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu oferuje pomoc profesjonalnego psychologa poznawczo-behawioralnego, który jest wyposażony w nowoczesne narzędzia pracy z pacjentami.

Czym zajmuje się psycholog poznawczo-behawioralny?

Terapia opiera się na współpracy psychoterapeuty i pacjenta, skoncentrowana jest na aktualnym problemie pacjenta, na jego „tu i teraz”. Terapeuta wspólnie z pacjentem wyznaczają cele terapeutyczne i wytyczają kroki prowadzące do osiągnięcia tych celów. Człowiek sam nadaje znaczenie wszystkim bodźcom napływającym z otoczenia, a w czasie terapii poznawczo-behawioralnej uczy się rozpoznawać oraz rozwijać połączenie między myślami, emocjami i zachowaniem. Analiza sytuacji trudnych, ćwiczenia modyfikujące sposób myślenia, komentowanie aktualnych zdarzeń z życia – oto działania podejmowane przez pacjenta i psychologa poznawczo-behawioralnego. Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu gwarantuje nie tylko specjalistyczną pomoc, ale też wsparcie osoby, która zna i potrafi wdrażać nowoczesne sposoby terapii. Dzięki temu pacjent rozpozna schematy poznawcze dotyczące obrazu swojego życia, siebie, problemów i innych osób. Dzięki eksperymentom behawioralnym możliwe stanie się rozwiązywanie bieżących problemów.

Co daje terapia?

Metaforycznie terapię w podejściu poznawczo-behawioralnym można ująć tak: Wyobraźmy sobie, że do gabinetu terapeutycznego przychodzi osoba z pustą skrzynią narzędziową lub skrzynią pełną nieprzydatnych narzędzi, które nie pozwalają na rozwiązanie problemu, a nawet je utrudniają. Terapia poznawczo-behawioralna dostarcza nowych narzędzi, dzięki którym człowiek skuteczniej będzie radził sobie z problemem.

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Marzena Ciesiółka
tel. 697 310 623
Beata Kubiak
tel. 791 031 199
Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900
Paulina Zerka
tel. 730 767 067
Krzysztof Rzepski
tel. 516 743 630

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

Zobacz wskazówki dojazdu.

Dołącz do nas na Facebook'u