• Home »
  • Zespół »
  • Piotr Sibilski

PIOTR SIBILSKI

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizację zdobywał w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP.

Posiada doświadczenie kliniczne w pracy oddziałowej, ostrodyżurowej oraz ambulatoryjnej.

Przeprowadza diagnozy zespołowe całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zesp. Aspergera i in.).

Diagnozuje i leczy całe spektrum zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, psychozy, ADHD i in.)

Prowadzi zajęcia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży na kierunkach anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uczestnik kursów doskonalących oraz konferencji naukowych polskich i zagranicznych.

Autor i współautor artykułów w czołowych polskich czasopismach psychiatrycznych oraz tłumaczeń rozdziałów podręczników medycznych.

Przewód doktorski „Impulsywność w spektrum afektywnym u dzieci i młodzieży-analiza kliniczna”.

Prywatnie ojciec trójki dzieci