Jak przebiega diagnoza neuropsychologiczna dziecka?

Badanie neuropsychologiczne dziecka w wieku od 4 do 10 lat ze względu na swoją specyfikę toczy się w cyklu spotkań (od 5 do 8 wizyt). Spotkanie pierwsze to konsultacja dla rodziców - służy zebraniu wywiadu o rozwoju dziecka, jego funkcjonowaniu i trudnościach, pozwala mi zapoznać się z sytuacją oraz dotychczasową dokumentacją z przebiegu leczenia, dzięki temu mogę zaplanować spotkania diagnostyczne. Kolejne to spotkania diagnostyczne dziecka (od 3 do 5), podczas których poznaję i badam młodego człowieka, dostosowuję narzędzia i metody do celów diagnozy. Zamykamy proces spotkaniem podsumowującym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, omawiamy wtedy diagnozę i przekazuję zalecenia.

Zdjęcie dziecka trzymającego kredki

Narzędzia jakimi dysponuje:

 • Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka (NDD) jest narzędziem przeznaczonym do badania dzieci z problemami rozwojowymi w wieku od 4 do 10 lat i nie służy do badania dzieci zdrowych. Jest zbudowana z prób diagnostycznych o narastającym poziomie trudności, które pozwalają ocenić:
  - spostrzeganie wzrokowe i słuchowe
  - somestezę, orientację przestrzenną i motorykę
  - procesy uwagi i pamięci
  - funkcje jezykowe: mowę, czytanie i pisanie
  - myślenie
  - emocje.
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) służą do oceny przebiegu rozwoju dziecka w wieku od 3 do 9 lat w sferach:
  - rozwoju ruchowego, motoryki precyzyjnej i lateralizacji
  - spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  - komunikowania się i mowy
  - emocji i relacji społecznych
  - funkcji behawioralnych
  - umiejętności przedszkolnych i szkolnych.
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS) jest przeznaczony do badania problemów w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficytów uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi, pod kątem zachowań występujących w spektrum autyzmu zgodnie z kryteriami DSM-IV-TR.
 • Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego pozwala na wstępną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej.

Dlaczego od 3 do 5 spotkań z dzieckiem?

Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mają różnorodną męczliwość psychofizyczną i potrzebują przerw podczas pracy. Zdarza się, że samo badanie trwa 30 minut, a kolejne 20 przeznaczam na interakcję społeczną i ocenę rozwoju społeczno-emocjonalnego w odniesieniu do norm rozwojowych dziecka. Diagnozuję wówczas umiejętność prowadzenia dialogu, rozumienie intencji, umiejętność współpracy, współdziałania czy inicjowania i podtrzymywania kontaktu wzrokowego, wzajemność w relacji społecznej, umiejętność współodczuwania, umiejętność identyfikowania własnych emocji jak i emocji innych, elastyczność zachowania czy poziom rozwoju umiejętności zabawy. Cykl spotkań pozwala zobaczyć i usłyszeć dziecko na różnym etapie budowania relacji, w różnej kondycji psychofizycznej czy o różnych porach dnia. To umożliwia bardziej całościowy ogląd i służy jakości badania klinicznego. 

Daria Lorenz

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Zdjęcie i podpis autorki wpisu, psycholog Kamili Fryc

Tags: Blog, Zaburzenia

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066