Uzależnienie - choroba całej rodziny

Photo by Brooke Lark on Unsplash uzależnienie choroba całej rodziny

Picie alkoholu już dawno wkradło się w „normalne” funkcjonowanie człowieka. Pijemy na urodzinach, imieninach, zwykłych spotkaniach z przyjaciółmi, do obiadu, do kolacji, „na rozluźnienie”, „na sen” itd. Ogromnej liczbie osób alkohol towarzyszy każdego dnia. I choć nie powinniśmy generalizować i uznawać, że w związku z tym wszyscy pijący są uzależnieni, to jednak warto zdać sobie sprawę, iż w wyniku częstego, regularnego sięgania po alkohol, do tego uzależnienia może bardzo szybko dojść. To, co wtedy ma miejsce, to zazwyczaj ogromne cierpienie członków rodziny, ich stres i nadzieja na zatrzymanie nałogu bliskiej im osoby. Alkoholizm, jak i każde inne uzależnienie określa się jako chorobę „rodzinną” – dlatego, gdyż dotyka każdego członka rodziny.

Choroba całej rodziny - co to znaczy?

Pije jedna osoba, a skutki odczuwają wszyscy. Jak to się dzieje? Rodzina jest układem, systemem, który składa się z połączonych ze sobą ogniw. Gdy jedno ogniwo zachoruje, zaczyna chorować cały system. Każda zmiana w jakiejś części rodziny, wywoła więc zmiany w innych jej częściach. W takich sytuacjach rodzina staje przed najważniejszym zadaniem: odzyskać równowagę. Podobnie dzieje się w rodzinie z problemem alkoholowym. Gdy alkoholik wypada z rodzinnego rytmu, cała rodzina musi zmienić swoje funkcjonowanie aby przetrwać. Bowles pisze: „Alkoholizm nie spada na rodzinę nagle, jak zawał serca; raczej podpełza, w milczeniu i powoli, aż zostaje wreszcie wykryty i rodzina – miejmy nadzieję - stawi mu czoła. Do tego czasu zdąży on już wycisnąć swe piętno na każdym członku tej rodziny”.

Photo by Aricka Lewis on Unsplash uzależnienie choroba rodziny

W trakcie postępowania alkoholizmu, rodzina staje się więc co raz bardziej chora. I tak, jak życie alkoholika zaczyna koncentrować się wokół picia, tak życie jego rodziny, zaczyna koncentrować się wokół tej choroby. Taki stan powoduje narastanie ogromnego stresu. Aby zmniejszyć go choć trochę, każdy członek rodziny przystosowuje się na swój własny sposób do zachowania osoby uzależnionej. Rozpoczyna się gra, w której udział biorą wszyscy. Jej podstawową zasadą jest: ukryć problem, dostosować się do nowej sytuacji, tak by jak najbardziej zmniejszyć skutki zachowania alkoholika i tym samym sprawić, że rodzina funkcjonuje nadal. Niestety taka forma "przystosowania się” do niezwykle destrukcyjnej i niezdrowej sytuacji ma ogromny wpływ na każdego członka rodziny. Powoduje życie w chronicznym stresie, lęku, złości i poczuciu krzywdy, poczuciu winy oraz wstydzie.

Powinniśmy zdawać sobie sprawę, iż dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym jest mnóstwo. Bardzo rzadko trafia do nich jednak realna pomoc. Pozostając w rodzinie z problemem alkoholowym bez wsparcia i pomocy narażają się na wiele konsekwencji w późniejszym życiu. A gdy stres, lęk, poczucie winy rośnie, dzieci osób uzależnionych mogą szukać pocieszenia w alkoholu czy też innych używkach.

Aleksandra Hofman
psycholog, specjalista terapii uzależnień
w zespole Uważnej od 6.2016 do 1.2017

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066