Czy kobiety piją inaczej? - o chorobie alkoholowej kobiet

Od wielu lat pokutuje przeświadczenie, że alkoholizm to przede wszystkim domena mężczyzn. I choć faktycznie problemy alkoholowe są wykrywane znacznie rzadziej u kobiet niż u mężczyzn, to w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost odsetka kobiet pijących szkodliwie oraz tych, u których można stwierdzić obecność objawów uzależnienia. Zauważa się, że sposób picia kobiet jest coraz bardziej podobny do wzorca męskiego. Istnieją jednak pewne różnice międzypłciowe.

Organizm kobiety gorzej toleruje alkohol niż organizm mężczyzny.

Photo by Monica Silva on Unsplash czy kobiety piją inaczej

Wynika to z wielu prawidłowości. Kobiety są przeciętnie mniejsze od mężczyzn i mają niższą wagę, co powoduje, że po wypiciu tej samej ilości alkoholu co mężczyzna, u kobiety jego stężenie we krwi będzie zdecydowanie wyższe. Po drugie, kobiety mają w żołądku znacznie mniej enzymów odpowiedzialnych za metabolizowanie alkoholu, natomiast posiadają więcej estrogenów, które sprzyjają intensywniejszemu wchłanianiu alkoholu. Tak więc, jeśli kobieta słabiej metabolizuje alkohol w żołądku, to znaczy, że jego większa ilość dociera do wątroby, powodując jej niszczenie. Różnice zauważa się też w oddziaływaniu alkoholu na pracę mózgu. Alkohol bowiem powoduje u kobiet silniejsze dysfunkcje, zaburza funkcje hormonalne, a także bardzo często jest przyczyną występowania zaburzeń nastroju, głównie lękowych i depresyjnych. Warto wiedzieć, iż mężczyźni najczęściej sięgają po alkohol po to, by doznać pobudzenia, kobiety zaś w stanach obniżonego nastroju, by na przykład złagodzić stany lękowe.

Problemy psychologiczne mają ogromną moc.

Photo by Alex Ronsdorf on Unsplash czy kobiety piją inaczej 2 Kobiety dużo częściej niż mężczyźni piją w związku z problemami emocjonalnymi oraz w ramach ich rekompensacji, co pokazuje, że nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów w sposób konstruktywny. Alkohol daje im poczucie spokoju i pozorne „załatwienie” trudnej sprawy. Takie „radzenie sobie” zauważane jest też w stanach lękowych i nerwicowych. Kobiety częściej niż mężczyźni piją w samotności, co najprawdopodobniej wynika z ich ogromnego poczucia winy i wstydu. Piją częściej również wtedy, gdy doświadczyły zdarzeń traumatycznych np. molestowania lub wykorzystywania seksualnego. To wszystko jest dowodem na to, że u kobiet emocje odgrywają znacznie większą rolę w rozwoju uzależnienia od alkoholu niż u mężczyzn.

W wielu społeczeństwach kobieta jest osobą odpowiedzialną za jakość życia rodzinnego. Dba o dom, wychowuje dzieci. Stoi przed nią mnóstwo wymagań moralnych i etycznych, innych od tych, które stawiane są mężczyznom. Kto z nas nie spotkał się z twierdzeniem, że kobiecie nie wypada pić, że to mężczyzna ma prawo do alkoholizmu, a pijąca kobieta to po prostu „pijaczka”, która nie poradziła sobie z życiem. Te bardzo bolące i krzywdzące opinie, są niestety częste. Kobieta uzależniona od alkoholu nie jest akceptowana w środowisku, więc musi się ukrywać. Szybciej jest odrzucana przez otoczenie i niestety szybciej się stacza… Kultura w jakiej żyjemy ma ogromy wpływ na to, jak się zachowujemy. Od kobiet zawsze wymagano stosownego zachowania, opiekuńczości, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów czy utrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych. Nieradzenie sobie z nimi, nie jest mile widziane w środowisku.

Różnic jest wiele.

Photo by Jake Thacker on Unsplash czy kobiety piją inaczej

Dlatego też, co raz częściej w placówkach leczniczych osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, wprowadza się nieco inny plan terapeutyczny dla kobiet. Jaki jest jego program? Przede wszystkim zwraca się w większym stopniu uwagę na problemy emocjonalne oraz seksualne kobiet, radzenie sobie z przemocą, uczenie roli związanej z płcią, rozwijanie umiejętności rodzicielskich, a także wzmacnianie siły i kompetencji. Wprowadza się zmiany, gdyż zauważono, że kobiecie w obecności mężczyzn dużo trudniej jest mówić o swoich problemach. Głównie ze względu na ogromny wstyd czy obawę napiętnowania. Stąd, co raz więcej miejsc, w których programy lecznicze przeznaczone są wyłącznie dla kobiet. Myślę, że możemy być w pełni przekonani, co do ich wartościowości.

 

 

Aleksandra Hofman
psycholog, specjalista terapii uzależnień
w zespole Uważnej od 6.2016 do 1.2017

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066