Czym jest psychologia poznawczo – behawioralna?

Emocjonalna mapa

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest psychologia poznawczo-behawioralna spróbujmy najpierw przyjrzeć się nam samym. Ludzie z natury są bardzo skomplikowani. Czasami jesteśmy spokojni, innym razem impulsywni. Mamy swoje zasady, wartości, przekonania. Oddziałują na nas inni ludzie, mający swoje własne emocje, odmienne doświadczenia, inne wnioski i wartości niż my sami. Każdy z nas zmaga się z innymi problemami. Nawet, jeśli czasem wydaje nam się, że „trawa u sąsiada jest bardziej zielona”, możemy się bardzo rozczarować. Psychologia behawioralno-poznawcza pomaga zrozumieć zależności między tym, co myślimy, tym, co czujemy, a tym, jak się zachowujemy i reagujemy na to, co nas otacza. 

Photo_by_Raghu_Nayyar_on_Unsplash

„Ja” od nowa

Terapia poznawczo - behawioralna skupia się na zrozumieniu i rozwiązaniu problemu w oparciu o  związek między myślami, emocjami a zachowaniem. Terapeuta wspólnie z  pacjentem wyznacza cele i określa konkretne strategie działania, kładąc nacisk na teraźniejszość. W efekcie pacjent zmienia swoje nie przystosowawcze przekonania o sobie ludziach i świecie, co w konsekwencji ma wpływ na poprawę samopoczucia psychicznego. Ten proces wymaga zaangażowania i chęci obu stron. Badania dowodzą, że terapia poznawczo – behawioralna jest skuteczna w leczeniu zaburzeń depresyjnych (Dobson, 1989), lękowych uogólnionych (Butle, Fennell, Robson, Gelder, 1991), zespołu lęku napadowego (Barlow, Craske, Gerney, Klosko, 1989), fobii społecznej (Gelernter i In., 1991, Heimberg i In., 1990), w przypadku nadużywania substancji psychoaktywnych (Wody i In. 1989), zaburzeń odżywiania (Agras i In. 1992, Fairburn, Jones, 1991), problemach w związkach (Bancom, Sayers, 1990) oraz depresji u pacjentów hospitalizowanych (Bowers, 1990). Regularne spotkania z terapeutą pomogą odkryć istotę problemu, poznać stosunek pacjenta do dotychczasowych wydarzeń - a tym samym skupić się na konkretnym celu, czyli dążeniu do optymalnych rozwiązań, pozytywnych odczuć i realnego podejścia do sytuacji. Pacjent poznając swoje wzorce myślenia i reagowania, poznaje również samego siebie - swoje zachowanie, reakcje wobec innych i na to, co go otacza - dzięki czemu łatwiej jest mu radzić sobie w różnych sytuacjach.

Nowe nurty

Photo_by_Priscilla_Du_Preez_on_Unsplash

Nadal powstają nowe nurty w psychologii poznawczo – behawioralnej, poszerzając rozumienie psychiki człowieka i obszary pracy psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. Jednym z nich jest terapia dialektyczno– behawioralna. Koncentruje się na pracy z pacjentami z częstymi napadami gniewu, zmiennymi nastrojami, kierujących się silnymi emocjami (np. pacjenci ze skłonnościami samobójczymi, zaburzeniami osobowości typu borderline).

Terapia akceptacji i zaangażowania związana jest ze świadomym uczestniczeniem we własnym życiu i działaniu w oparciu o wyznawane wartości. Sprawdza się w przypadku osób zdrowych psychicznie, które szukają drogi rozwoju i poszerzenia świadomości siebie.

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest także w psychologicznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w grupowych treningach zastępowania agresji.

Szeroki zakres terapii poznawczo – behawioralnej pozwala pomóc coraz większej liczbie osób z odmiennymi problemami.

Walka o „jutro”

Nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości. Przychodząc na ten świat, nie dostałeś recepty na życie ani planu działania pod tytułem, jak żyć, by być szczęśliwym i spełnionym. Każdy jest inny, jedyny i wyjątkowy. Masz za sobą różne doświadczenia zarówno te przyjemne, jak i nieprzyjemne, a z czasem będzie ich więcej i więcej! Nie pozwól, aby przeszłość i negatywne doświadczenia, zabrały ci to, co masz teraz i wpływały na przyszłość, bowiem „Wczoraj jest historią, jutro tajemnicą. Dziś jest darem.” (A.A Milne). Daj sobie, szansę na to, by wykorzystać „dziś” w taki sposób, aby „jutro” było jeszcze piękniejsze.

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Tags: Psychoterapia

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Paulina Zerka
tel. 730 767 067

Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900
Martyna Prabucka
tel. 724 576 658
Kinga Żołnowska

tel. 662 127 413
Piotr Sibilski
tel. 502 720 111

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

NIP: 777-291-26-15

Dołącz do nas na Facebook'u

Zobacz wskazówki dojazdu.