Ich Troje...

Zdrada często definiowana jest jako naruszenie granic związku, jego intymności, wywołuje silne rekacje emocjonalne, bywa porównywana do utraty gruntu pod nogami, końca świata czy nawet poczucia śmierci. O klasycznej zdradzie możemy powiedzieć wtedy, gdy przynajmniej trzy osoby biorą w tym udział, a każda z nich przyjmuje przypisaną dla tego trio rolę. W skład tego trudnego i jakże bolesnego układu wchodzą: osoba, która została zdradzona, osoba, która zdradziła i osoba trzecia. Myśląc o zdradzie, ludzie najczęściej koncentrują się na osobie, która została zdradzona. Mogą odczuwać współczucie wobec niej, żal, często też proponują pomoc czy wsparcie. Natomiast wobec osoby, która zdradziła i wobec osoby trzeciej często pojawia się złość, obwinanie czy chęć zemsty. Rekacja osób z otoczenia wydaje się być naturalną, jednak gdyby obiektywnie spojrzeć na całe to trio można dostrzec, że każde z tej trójki zmaga się z silnymi emocjami. Emocje każdego z nich różnią się od siebie, dlatego może warto się zastanowić, jakie uczucia po ujawnieniu zdrady przeżywa każda z tych trzech osób.

Photo_by_Daniel_Tafjord_on_Unsplash

Osoba, która została zdradzona

Na początku po ujawnieniu zdrady najczęściej pojawia się szok, niedowierzanie czy zaprzeczanie temu co się właśnie wydarzyło.  Następnie może pojawić się emocjonalna „karuzela”, w której zmienność uczuć jest dynamiczna. Uczucia mieszają się, przeplatają od nienawiści, po tęsknotę. Przeżywanie sytuacji zdrady na nowo prawdopodobnie pojawi się w chwili zetknięcia z bodźcem, który jest kojarzony ze zdradą, poprzez przywoływanie wspomnień lub będzie powracać podczas koszmarów sennych. Osoba, która została zdradzona może mieć także problemy z zasypianiem, sen może być niespokojny, nie dajacy odpoczynku, pojawić się mogą wybuchy gniewu, płaczliwość, lęk, wstyd, trudności w odczuwaniu przyjemności czy problemy z koncentracją. W miarę upływu czasu jedne uczucia ustępują kolejnym, niektóre emocje osłabną, inne przybiorą na sile. Uczuciem, którego również doświadcza osoba zdradzona może być poczucie winy. Poczucie winy konfrontuje z myślami o byciu niewystarczająco odpowiednią czy atrakcyjną osobą. Pojawiają się pytania o popełnione błędy, czy i jak można było temu zapobiec, skutkiem tego jest obniżenie poczucia własnej wartości, obraz siebie jako kobiety/mężczyzny zostaje nadszarpnięty. Złość na partera przybiera na sile, rodzi w osobie zdradzonej chęć zemsty, chęć by osoba, która zdradziła też poczuła ból, jednak gniew, złość, chęć zemsty z czasem przeobrażą się w obojętność, przygnębienie czy smutek.

Osoba, która zdradziła

Photo_by_Emile_Perron_on_Unsplash

Ujawnienie zdrady, dla osoby niewiernej również wiąże się z odczuwaniem pełnego wahlarza uczuć. Często osobie, która zdradziła towarzyszy zdezorientowanie, zakłopotanie, a być może pojawi się nawet niedowierzanie, że cała ta sytuacja została ujawniona.  Mając po jednej stronie osobę, która została zdradzona, a po drugiej osobę trzecią, może pojawić się nieumiętność poradzenia sobie z emocjami, które napływają  od każdej ze stron. W momencie, gdy zdrada zostanie ujawniona, u osoby, która zdradziła pojawia sie lęk przed konsekwencjami zdrady tj. utratą aktualnego związku, stratą prestiżu w otoczeniu, zmierzenie się z poczuciem krzywdy osoby zdradzonej czy obawa przed oceną otoczenia. W niektórych przypadkach pojawi się poczucie winy i wstydu jako reakcja na wyrządzoną krzywdę wobec osoby zdradzonej. Złość na partera, że powraca do tematu, że próbuje poznać szczegóły, że ciężko mu wybaczyć, nie ufa i kontroluje.  Czasami może być tak,że osoba niewierna odczuwać będzie stratę, żal w skutek zakończenia romansu. Wobec osoby trzeciej także może się pojawić poczucie winy, które być może wynikać będzie ze składanych obietnic wspólnego życia lub poczucia wyrządzonej krzywdy. Chcąc zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia i poczucie winy, może dojść do obwiniania osoby zdradzonej za to, że do zdrady w ogóle doszło.

Osoba trzecia

Photo_by_NordWood_Themes_on_Unsplash

Ujawnienie zdrady dla osoby trzeciej zawsze jest końcem pewnego etapu znajomości, jest to niezależne od kierunku jaki obierze osoba, z którą miała romans. Może pojawić się żal, gdy dotychczasowa relacja się kończy i to nie ona jest osobą wybraną. Osoba trzecia prawdopodobnie będzie czuć się rozczarowana, porzucona  czy oszukana. Pojawić sie może zazdrość, złość,a czasem nawet chęć zemsty. Mogą pojawić się próby walki o tę relację. Jeśli osoba trzecia jest w związku może pojawić się lęk, że jej zdrada zostanie ujawniona, a wtedy przejmuje rolę osoby, która zdradziła i odczuwać może wszystkie emocje, które przypisane są do tej roli. Paradoksalnie może także odczuwać podobną „karuzelę” uczuć do osoby zdradzonej, w przypadku, gdy wchodząc w relację nie ma świadomości istnienia osoby trzeciej, to wtedy ona czuje się jak osoba zdradzona.

Paulina Dzitko (Zerka)
psycholog, terapeuta par i małżeństw
w zespole Uważnej od 6.2017 do 3.2020

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Tags: Pary i relacje

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066