Kiedy z dzieckiem do psychologa?

Wychowywanie dzieci to jedno z największych i zarazem najtrudniejszych wyzwań rodziców. Pęd współczesnego świata nie zawsze to ułatwia. Codzienny pośpiech, wielość zadań sprawiają, że coś nam umyka. Bywa, że nie zdajemy sobie sprawy, że nasze dziecko, mimo tego, że ma wrodzone zdolności adaptacyjne – może mieć problemy. Kiedy należy podjąć decyzję o tym by pójść z dzieckiem do psychologa?

Demoniczna wizja

Decyzja o wybraniu się z dzieckiem do psychologa dla rodziców bywa trudna. Przekonania rodziców: „Moje dziecko jest normalne.” „Nikt nie zna mojego syna tak jak ja” „Potrafimy wychować dzieci, nie potrzebujemy psychologa.” „Co nam pomoże psycholog?” „Przecież to nie problem.” - opóźniają moment zgłoszenia się do specjalisty. Często wynikają ze strachu. Czego obawiają się rodzice? Przede wszystkim oceny. W ich mniemaniu obecność psychologa świadczy o tym, że są złymi rodzicami. Boją się, że pójście do psychologa to dowód na to, że ich dziecko nie rozwija się prawidłowo. Czy jednak jest to uzasadnione? Rolą psychologa dziecięcego jest zatroszczyć się o małego człowieka i wspierać rodziców w ich wychowawczej drodze, tak by rodzina uruchomiła lub wzmocniła zasoby i funkcjonowała jak najbardziej optymalnie.

Przez zabawę do dziecka

Photo_by_li_tzuni_on_Unsplash

Zadaniem psychologa / psychoterapeuty jest dotarcie do sedna problemu, z jakim boryka się dziecko. Mogą to być lęki, fobie, moczenie nocne, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy z przystosowaniem lub nawiązywaniem relacji. Pamiętajmy, że zachowanie to wierzchołek góry lodowej, pod którym kryją się pragnienia, potrzeby, dziecięce dylematy i trudności. I to właśnie temu, co pod powierzchnią, a co domaga się dostrzeżenia i wyrażenia, będzie przygądał się specjalista pracujący z dzieckiem. Podstawą pracy psychologa z dzieckiem jest zapewnienie mu komfortu, zdobycie zaufania i zbudowanie z nim bezpiecznej relacji. Psycholog / psychoterapeuta dziecięcy korzysta z zabawy, różnego rodzaju zadań i aktywności. Przyglądając się dziecku, przebywając z nim i rozmawiając stara się odkryć znaczenie jego trudności. Terapia przez zabawę umożliwia nawiązanie relacji w naturalnej dla dziecka aktywności, sprzyja otwartości. Często zanim zacznie pracę z dzieckiem, psycholog przeprowadza rozmowy z rodzicami lub opiekunami. Wiedza na temat więzi rodzinnych i środowiska, w którym funkcjonuje dziecko jest bardzo istotna w jego rozwoju. Średnio są to 2-4 spotkania. W przypadku, gdy psycholog zauważy, że trudności rodzica (-ów), mogą mieć znaczący wpływ na trudności dziecka oraz na efektywność terapii, skieruje dorosłych do specjalisty, który zajmie się problemem dorosłych. Psycholog dziecięcy nie powinien prowadzić równolegle terapii dziecka i psychoterapii jego rodziców lub jednego z nich.

Trudne dobrego początki

Czy jednak wizyta u psychologa zawsze musi oznaczać, że dzieje się coś złego? Jakie zachowanie dziecka powinno zwrócić uwagę rodziców? Psycholodzy i terapeuci rodzinni  zwracają uwagę m.in. na:

  • przewlekłe skargi na bóle np. brzucha, głowy przy wykluczonym przez lekarzy podłożu biologicznym;
  • pojawienie się zachowań przemocowych, wybuchów gniewu czy niekontrolowanego płaczu, których wcześniej nie było;
  • izolację od rówieśników czy dorosłych;
  • obserwowane przez rodziców lęki, nawrót moczenia nocnego albo nietrzymania moczu i kału;
  • zachowania seksualne nieadekwatne do wieku...

Najczulszym barometrem dziecka jest jego uważny rodzic. Dlatego ww. lista nie jest zamknięta. Cokolwiek w zachowaniach dziecka co według rodzica lub opiekuna zacznie odbiegać od dotychczasowej normy, co zgodnie z wiedzą rodzica nie wiąże się z okresem rozwojowym, a budzi obawy dorosłego, warte jest skonsultowania.

Jednocześnie w rozwoju dzieci istotną rolę pełni otoczenie. „Zmiana zachowania dziecka jest bowiem często sposobem przeżycia i zakomunikowania trudnych emocji związanych z reakcją na zmianę w otoczeniu. Jeżeli zmiana miała charakter jednorazowy i trudne zachowania ustają, należy uznać taką reakcję za przejściową reakcję adaptowania się do zmiany.” [B. Szymczyk] W przypadku zmian długotrwałych takich jak przeprowadzka, rozwód rodziców czy też śmierć kogoś z rodziny pomocne są konsultacje wychowawcze, które mogą ułatwić wprowadzenie siebie i dziecka w nową rzeczywistość. Psycholog dziecięcy odgrywa istotną rolę we wspomaganiu umiejętności i inteligencji społecznej, które dziecko już posiada. Odpowiednia specjalistyczna diagnoza oraz spotkania wspólnie z rodzicami pozwolą określić program terapeutyczny, który w wesprze umiejętności malucha i ukierunkuje ich dalszy rozwój. Począwszy od umiejętności w zakresie samoobsługi, przez sprawność ruchową, dojrzałość poznawczą i emocjonalną aż po łatwiejsze kontakty z rówieśnikami, w tym lepszą gotowość na zmiany i życie w nowym środowisku. Psycholog lub psychoterapeuta dziecięcy, skupiając się na potrzebach dziecka pomoże mu rozwinąć umiejętności społeczne, komunikację, radzenie sobie z trudnymi emocjami.  Rodzice natomiast otrzymają odpowiednią wskazówki, które mogą wdrożyć w swojej rodzinie.

Photo_by_Barrett_Ward_on_Unsplash

Wydarzenia trudne do uniesienia

W życiu ludzie, w tym dzieci, doświadczają momentów trudnych, bolesnych, nagłych i nieprzewidzianych, które przekraczają możliwości radzenia sobie. Przez specjalistów nazywane są traumami. To czy dane wydarzenie można uznać za traumę, zależy od człowieka, który go doświadczył. Każdy z nas ma indywidualny sposób przeżywania rzeczywistości, swoje zasoby i potencjał do radzenia sobie z trudnościami. Trudnymi wydarzeniami, które mogą przekraczać możliwości radzenia sobie przez dziecko mogą być m.in. nadużycie seksualne, przemoc, choroba i śmierć bliskiego, rozwód rodziców, długotrwała rozłąka. Gdy rodzic zrozumie, że dziecko przeżyło lub przeżywa wydarzenie traumatyczne, warto by skontaktował się z psychologiem dziecięcym lub psychoterapeutą dziecięcym, który fachowo oceni potrzebę udzielenia pomocy.   

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Tags: Psychoterapia

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066