Depresja

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), depresja jest najczęściej występującym schorzeniem psychicznym (w przeciągu całego życia dotyka kilkunastu procent osób dorosłych, dwa razy częściej kobiety niż mężczyzn). Niestety, nie wszystkie osoby cierpiące z powodu depresji otrzymują adekwatną i skuteczną pomoc, czego częstym powodem jest brak poprawnie postawionej diagnozy. Tymczasem depresja jest chorobą, którą można i należy leczyć.

7 1 Photo by Jiří Wagner on Unsplash Depresja Small akapit depresja objawy

Depresja – przyczyny

U podłoża depresji wzajemnie powiązane trzy grupy czynników:

 • biologiczne, do których zalicza się uwarunkowania genetyczne, wahania poziomu neuroprzekaźników w mózgu, zaburzenia regulacji hormonalnej, stan zdrowia somatycznego
 • psychologiczne – wśród nich wymieniane są trudne, stresujące wydarzenia życiowe, problemy w relacjach interpersonalnych
 • społeczno-kulturowe, czyli np. sytuacja zawodowa, finansowa, mieszkaniowa, poczucie samotności, brak wsparcia społecznego

Depresja – objawy

 • Zaburzenia nastroju w postaci dominującego, przenikliwego smutku, przygnębienia. Stopniowo postępująca (aż do całkowitego zaniku, czyli anhedonii) utrata zdolności do czerpania przyjemności, zadowolenia z życia oraz do cieszenia się tym, co do tej pory odczuwane było jako przyjemne i radosne. Poczucie pustki i zobojętnienie, niekiedy zmienny nastrój i drażliwość. Trudny do kontrolowania płacz.
 • Zaburzenia motywacji pod postacią ograniczenia aktywności i utraty energii życiowej. Obniżenie napędu psychoruchowego, co widoczne jest w spowolnionym sposobie poruszania się, mówienia, reagowania na bodźce zewnętrzne. Stopniowa utrata zainteresowań. Trudności w planowaniu, podejmowaniu i realizacji działań, aż do całkowitego zaniechania wykonywania najprostszych czynności, jak wstawanie z łóżka, umycie się, przygotowanie posiłku.
 • W funkcjonowaniu społecznym – unikanie kontaktów z ludźmi, wycofanie się z pełnionych dotąd ról społecznych, zawodowych, rodzinnych, często połączone z przeżywaniem z tego powodu poczucia winy.
 • Myślenie depresyjne, które charakteryzuje się negatywną oceną własnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przekonanie o byciu bezwartościowym, niepotrzebnym. Utrata poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, bardzo obniżona samoocena. Czasami występują urojenia depresyjne dotyczące poczucia własnej grzeszności, winy, konieczności bycia ukaranym za swoje czyny lub ubóstwa, ruiny finansowej, biedy i braku możliwości materialnego zabezpieczenia przyszłości.

Uwaga: występowanie urojeń depresyjnych stanowi bezwzględne wskazanie do konsultacji z lekarzem psychiatrą!

 • Poczucie beznadziejności i bezsensu życia. Myśli o śmierci – pragnienie śmierci naturalnej lub myśli samobójcze.

Uwaga: występowanie myśli samobójczych, myśli o śmierci stanowi bezwzględne wskazanie do konsultacji z lekarzem psychiatrą!

W przebiegu depresji mogą także pojawić się:

 • poczucie wciąż utrzymującego się, nieokreślonego lęku;
 • zaburzenia rytmów biologicznych w postaci:
  - problemów ze snem (trudności w zasypianiu, płytki i przerywany sen, wczesne budzenie się, ale także nadmierna senność, utrzymująca się zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia),
  - problemów z apetytem (znaczne zmniejszenie lub utrata apetytu i związany z tym spadek wagi ciała lub nadmierny apetyt i objadanie się),
  - spadku popędu seksualnego (utrata zainteresowania i ochoty na seks),
  - zaburzeń cyklu menstruacyjnego u kobiet,
  - dobowych wahań samopoczucia (zazwyczaj gorsze samopoczucie w godzinach porannych, lepsze – wieczorem);
 • zaburzenia procesów poznawczych (pogorszenie pamięci, koncentracji uwagi, spowolnienie toku myślenia).

7 2 Photo by Olesya Grichina on Unsplash depresja pod koniec Small

Objawy depresji mogą mieć charakter nawracający (powtarzające się epizody depresji) lub przewlekły. Niezależnie od charakteru objawów choroby, obecnie istnieją skuteczne formy jej leczenia.

Pierwszym krokiem do uzyskania adekwatnej pomocy jest konsultacja z lekarzem psychiatrą. Jest ona wskazana, gdy objawy depresji utrzymują się od 2 do 4 tygodni, a jeśli ich nasilenie jest znaczne, konsultacja z lekarzem psychiatrą powinna się odbyć jak najszybciej. Wizyta u psychiatry jest również wskazana, kiedy objawy depresji trwają krótko (2-3 dni), ale mają charakter nawracający, tj. powtarzają się często lub w miarę regularnie.

Wskazane i najbardziej skuteczne jest leczenie kompleksowe – łączące farmakoterapię, psychoterapię i psychoedukację.

Marzena Ciesiółka
psycholog, psychoterapeuta
w zespole Uważnej od 5.2015 do 07.2018

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

 

Ofertę psychiatryczną znajdziesz poniżej:

Psychiatra Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066