Diagnoza ADHD dzieci, młodzieży i dorosłych

Proces diagnostyczy składa się z kilku etapów, które staramy się układać w ciągu jednego spotkania, dlatego rezerwujemy na nie 4-5h. Wielu z Was przyjeżdża na spotkania diagnostyczne spoza Poznania. Wyjątkiem są badania dzieci w wieku 5-15 lat, które składają się z kilku oddzielnych wizyt.

Zaczynamy od rozmowy, podczas której psycholog-diagnosta prowadzi wywiad w zakresie spraw istotnych pod kątem diagnostycznym i obserwuje pacjenta. Zapoznaje się też z dotychczasową dokumentacją. W celu uporządkowania rozmowy może sięgnąć po kwestionarusz DIVA-5, choć nie jest to konieczne.

Co warto zabrać na badanie:

  • diagnozy, opienie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • wyniki badań obrazowych mózgu (tomograf lub rezonas głowy), jeśli były wykonywane
  • wyniki diagnoz integracji sensorycznej
  • dokumenty ze szkoły, w których opisywano obraz funkcjonowania dziecka w szkole.

Badanie osoby dorosłej

Jeśli osobą badaną jest osoba dorosła, wówczas po dokładnym wywiadzie przystępujemy do wykorzystania ustrukturowanych metod diagnostycznych, którymi są uznane i zweryfikowane w badaniu ADHD testy neuropsychologiczne (m.in. MOXO, wybrane testy z Wiedeńskiego Systemu Testów, klasyczne testy neuropsychologiczne, które pozwalają ocenić 3 obszary: uwagę, organizację i impulsywność) oraz indywidualnie dobrane kwestionariusze. Na tym kończy się spotkanie diagnostyczne. Badanie osoby dorosłej uzupełnione jest rozmową z osobą bliską, która dobrze zna osobę badaną. Za zgodą osoby badanej, w kolejnych dniach tygodnia psycholog-diagnosta kontaktuje się telefonicznie z członkiem rodziny i zbiera potrzebne informacje. Całość poddawana jest skrupulatnej analizie i opisywana w formie wyniku badania. Omówienie wyników badania jest wliczone w koszt procedury diagnostycznej i może odbyć się osobiście, telefonicznie lub zdalnie. 

Badanie nastolatka od 16 r.ż.

Jeśli osobą badaną jest starszy nastolatek (od 16 r.ż.) rodzic zazwyczaj jest obecny podczas wizyty i wywiad jest częścią pierwszego spotkania diagnostycznego. Wówczas nie ma potrzeby umawiać się na kontakt telefoniczny. Cała procedura jest podzielona na etapy i odbywa się jednego dnia. Warunkiem jest dobra wydolność psychofizyczna osoby badanej. W przypadku wątpliwości, wysokiej męczliwości lub innych czynników mających wpływ na rzetelne obserwacje psycholog-diagnosta może zaproponować dodatkowy termin spotkania. W czasie wywiadu z rodzicem nastolatek wypełnia kwestionariusze, a potem następuje zmiana. To rodzic uzupełnia kwestionariusze nt. dziecka, a psycholog wraz z nastolatkiem przystępują do testów.

Badanie dziecka 5-15 r.ż.

Jeśli osobą badaną jest młodsze dziecko (5-15 r. ż) proces diagnostyczny podzielony jest na 50-60 min spotkania rozłożone w czasie. Pierwsza jest konsultacja rodziców. Po niej nastąpią 2-3 spotkania z dzieckiem. Cały proces zamyka spotkanie podsumowujące z rodzicami i przekazanie wyników badania.

Kamila Fryc

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

 

 

Tags: Blog, Zaburzenia