Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych

Oferta diagnozy neuropsychologicznej osób dorosłych skierowana jest do:

 • osób z chorobami neurologicznymi (np. udar mózgu, wylew, guz mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy)
 • osób doświadczających trudności z pamięcią i koncentracją uwagi (np. zapominanie treści odbytej niedawno rozmowy czy polecenia służbowego, zaniki pamięci, łatwe rozpraszanie się)
 • osób chcących wykonać diagnozę w kierunku ADHD lub ADD (od 16 r.ż. do dorosłości)
 • osób przeżywających niepokój w związku z kłopotami w wykonywaniu czynności dnia codziennego, które do tej pory nie sprawiały im trudności (np. obsługa bankomatu, opłacanie rachunków, organizowanie pracy, planowanie, korzystanie ze środków komunikacji publicznej, odnajdywania się w topografii miasta, "gubienie" przedmiotów, unikanie wcześniej lubianych czynności itp.)

Badanie diagnostyczne można wykonać na własne potrzeby oraz na zlecenie lekarza rodzinnego, internisty, neurologa, geriatry, psychiatry. Celem diagnozy najczęściej jest badanie w kierunku zaburzeń na tle organicznym (w tym ADHD, ADD) lub ocena ich przebiegu.

Najczęstszymi powodami skierowania na badanie neuropsychologiczne jest ocena funkcjonowania mózgu pod kątem diagnozy:

 • zespołu nadpobutliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ADD)
 • zespołu otępiennego (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, otępienie naczyniowe i inne schorzenia neurodegeneracyjne)
 • tzw. objawów Long COVID albo post-COVID, czyli trudności poznawczych utrzymujących się po przechorowaniu koronawirusa
 • organicznych zaburzeń psychicznych (organiczne zaburzenia nastroju i inne)
 • podłoża łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI).

Na badanie kierowani są również pacjenci po operacjach neurochirurgicznych, po przebyciu udaru mózgu czy urazu czaszkowo-mózgowego np. w wyniku wypadku.

Na spotkanie zapraszamy osobę zainteresowaną wraz z członkiem rodziny, który dobrze zna pacjenta. Pełne badanie polega na zebraniu szczegółowego wywiadu na temat funkcjonowania osoby badanej, przeprowadzeniu testów diagnostycznych, wypełnieniu kwestionariuszy i ostatecznie na całościowej ocenie zebranych wyników przez psychologa. Może trwać od jednego do kilku spotkań.

Na badanie proszę zabrać ze sobą:

 • karty informacyjne ze szpitala z oddziałów: neurologii, neurochirurgii, intensywnej terapii, psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej,
 • opisy badań obrazowych mózgu (tomografia lub rezonans głowy),
 • wyniki dotychczasowych badań lub opinii psychologa, neuropsychologa i/lub neurologopedy,
 • listę przyjmowanych leków,
 • okulary do czytania, aparat słuchowy.

Więcej informacji na temat przebiegu badania, znaleźć można tutaj.

Diagnoza neuropsychologiczna dzieci skierowana jest do:

 • dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami neurorozwojowymi, chorobami rzadkimi lub u których podejrzewa się neurologiczne podłoże obserwowanych trudności (od 4 do 10 r.ż.);
 • dzieci doświadczających trudności z nauką, koncentracją lub nabywaniem umiejętności oczekiwanych dla danego etapu rozwojowego dziecka (od 4 do 10 r. ż)
 • dzieci i nastolatków z podejrzeniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ADD) w wieku od 6 do 15 r. ż.
 • dzieci u których wskazania do badania neuropsychologicznego widzi psychiatra, pediatra, neurolog, wychowawca, psycholog, pedagog czy logopeda.

Badanie diagnostyczne rozpoczyna się konsultacją z rodzicami, podczas której zbierany jest wywiad nt. rozwoju dziecka i obserwowanych trudności. Samo badanie ze względu na możliwości małego pacjenta odbywa się podczas kilku spotkań. W czasie spotkań diagnostycznych psycholog nawiązuje współpracę z dzieckiem i za pomocą testów lub prób klinicznych ocenia poszczególne obszary funkcjonowania poznawczego oraz rozwój zdolności adekwatnych do wieku. Diagnoza zakończona jest podsumowaniem i przekazaniem wyników wraz z wskazówkami dotyczącymi ewentualnego dalszego leczenia lub wspierania rozwoju.

Na badanie proszę zabrać ze sobą:

 • wyniki dotychczasowych badań, opinii i orzeczeń np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z oceny gotowości szkolnej i inne sporządzane przez psychologa, neuropsychologa, logopedę lub wychowawcę,
 • karty informacyjne ze szpitala z oddziałów: pediatrii, neurologii, neurochirurgii, psychiatrii lub dokumentację medyczną, jeżeli dziecko jest diagnozowane i leczone w poradni
 • opisy badań obrazowych mózgu (tomografia lub rezonans głowy), jeżeli były wykonywane
 • listę przyjmowanych leków,
 • okulary do czytania, aparat słuchowy, jeżeli dziecko używa.

 Artykuły:

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066