Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Uważnej Pracowni Terapii


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uważna Pracownia Terapii Kamila Fryc z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 28/2, NIP: 777 291 26 15, REGON: 361267083, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 796 030 230.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (ustnej lub pisemnej) na świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych lub psychiatrycznych oraz jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie w celu realizacji zadań Uważnej Pracowni Terapii w szczególności: diagnozy psychologicznej, psychoterapii, pomocy psychologicznej oraz na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do celów wymienionych powyżej.
 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są specjaliści, do których Państwo uczęszczacie oraz w przypadku faktur/rachunków: Biuro Rachunkowe AKAMA Dorota Wysocka os. Oświecenia 86, 61-211 Poznań, tel. 501 723 399, NIP: 777 179 07 07.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do realizacji ww. zadań. Odmowa podania danych będzie podstawą do odmowy udzielenia świadczenia, ponieważ uniemożliwia realizację celu.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i będą przechowywane nie dłużej niż tego wymagają przepisy prawa.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem Państwa danych pisemnie pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1.
 11. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o anulowanie wizyty.

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15