Leczenie nerwicy - Poznań

Zaburzenia nerwicowe (np. nerwica lękowa, nerwica obsesyjno-kompulsyjna) potocznie nazywane są nerwicami lub neurozami. W aktualnie obowiązującej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10) termin „zaburzenia nerwicowe” zastąpiono nazwą „zaburzenia lękowe”.

Objawy, jakie niepokoją osobę cierpiącą na zaburzenie nerwicowe/lękowe, dotyczą zarówno ciała (objawy somatyczne), jak i emocji oraz procesów poznawczych (myślowych):

  • chorzy skarżą się na bóle różnych części ciała (głowy, żołądka, serca, kręgosłupa), zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca, trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, porażenia narządów ruchu;
  • wśród zaburzeń funkcji poznawczych występują natręctwa myślowe i/lub ruchowe, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi;
  • w obszarze emocji mogą występować nagłe napady lęku, nieokreślony niepokój, lęk wolnopłynący, różnego rodzaju fobie, a także chwiejność emocjonalna, przygnębienie, odczuwanie napięcia czy zanik zdolności odczuwania przyjemności.

W leczeniu nerwicy nie ma dwóch takich samych przypadków

Tym, co jest charakterystyczne dla nerwic/zaburzeń lękowych, jest to, że objawy nie mają podłoża organicznego (biologicznego) i mogą mieć różne nasilenie. Osoba cierpiąca z powodu tego zaburzenia ma poczucie swoistej absurdalności własnych odczuć, zdaje sobie sprawę z braku racjonalnych podstaw objawów somatycznych, a jednak silnie przeżywa związany z nimi lęk i nie jest w stanie sama wpłynąć na zmianę sposobu przeżywania i własnych zachowań. Utrudnia jej to czerpanie satysfakcji z życia. Mówimy, że zachowany jest krytycyzm wobec odczuwanych objawów chorobowych. Lęk jest objawem, który może występować na każdym poziomie struktury osobowości, a od jej rodzaju zależy metoda leczenia. Połączenie czynników lękowych i depresyjnych z towarzyszącym zaburzeniem na poziomie osobowości, tworzy obraz nerwicy.

Do zaburzeń nerwicowych zaliczane są: fobie, zespół lęku uogólnionego, lęk napadowy, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (inaczej: nerwica natręctw), reakcje na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

Lecznicze działanie psychoterapii

"Zwykle to, co zostaje poza zasięgiem wzroku, wzburza umysł ludzki o wiele bardziej niż to, co jest widoczne" [J. Cezar]

Leczenie nerwicy polega przede wszystkim na psychoterapii. Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu zaprasza do swoich gabinetów, w których pracuje zespół specjalistów doświadczonych w leczeniu zaburzeń lękowych. Unikanie mierzenia się z lękiem paradoksalnie nie rozwiązuje problemu, lecz go nasila. Skutecznym sposobem radzenia sobie z zaburzeniami lękowymi jest przerwanie mechanizmu błędnego koła. Istotne jest zrozumienie tego, co kryje się głębiej, za odczuwanymi objawami. Pomaga w tym profesjonalny proces leczenia nerwicy, czyli indywidualnie dobrana psychoterapia. W leczeniu niektórych zaburzeń lękowych stosuje się leki, które mogą łagodzić objawy i poprawiać funkcjonowanie pacjenta. W razie potrzeby możliwa jest konsultacja psychiatryczna.

 

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Paulina Zerka
tel. 730 767 067

Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900
Martyna Prabucka
tel. 724 576 658
Kinga Żołnowska

tel. 662 127 413
Piotr Sibilski
tel. 502 720 111

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

NIP: 777-291-26-15

Dołącz do nas na Facebook'u

Zobacz wskazówki dojazdu.