Leczenie nerwicy - Poznań

Zaburzenia nerwicowe (np. nerwica lękowa, nerwica obsesyjno-kompulsyjna) potocznie nazywane są nerwicami lub neurozami. W aktualnie obowiązującej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10) termin „zaburzenia nerwicowe” zastąpiono nazwą „zaburzenia lękowe”.

Objawy, jakie niepokoją osobę cierpiącą na zaburzenie nerwicowe/lękowe, dotyczą zarówno ciała (objawy somatyczne), jak i emocji oraz procesów poznawczych (myślowych):

  • chorzy skarżą się na bóle różnych części ciała (głowy, żołądka, serca, kręgosłupa), zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca, trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, porażenia narządów ruchu;
  • wśród zaburzeń funkcji poznawczych występują natręctwa myślowe i/lub ruchowe, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi;
  • w obszarze emocji mogą występować nagłe napady lęku, nieokreślony niepokój, lęk wolnopłynący, różnego rodzaju fobie, a także chwiejność emocjonalna, przygnębienie, odczuwanie napięcia czy zanik zdolności odczuwania przyjemności.

W leczeniu nerwicy nie ma dwóch takich samych przypadków

Tym, co jest charakterystyczne dla nerwic/zaburzeń lękowych, jest to, że objawy nie mają podłoża organicznego (biologicznego) i mogą mieć różne nasilenie. Osoba cierpiąca z powodu tego zaburzenia ma poczucie swoistej absurdalności własnych odczuć, zdaje sobie sprawę z braku racjonalnych podstaw objawów somatycznych, a jednak silnie przeżywa związany z nimi lęk i nie jest w stanie sama wpłynąć na zmianę sposobu przeżywania i własnych zachowań. Utrudnia jej to czerpanie satysfakcji z życia. Mówimy, że zachowany jest krytycyzm wobec odczuwanych objawów chorobowych. Lęk jest objawem, który może występować na każdym poziomie struktury osobowości, a od jej rodzaju zależy metoda leczenia. Połączenie czynników lękowych i depresyjnych z towarzyszącym zaburzeniem na poziomie osobowości, tworzy obraz nerwicy.

Do zaburzeń nerwicowych zaliczane są: fobie, zespół lęku uogólnionego, lęk napadowy, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (inaczej: nerwica natręctw), reakcje na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

Lecznicze działanie psychoterapii

"Zwykle to, co zostaje poza zasięgiem wzroku, wzburza umysł ludzki o wiele bardziej niż to, co jest widoczne" [J. Cezar]

Leczenie nerwicy polega przede wszystkim na psychoterapii. Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu zaprasza do swoich gabinetów, w których pracuje zespół specjalistów doświadczonych w leczeniu zaburzeń lękowych. Unikanie mierzenia się z lękiem paradoksalnie nie rozwiązuje problemu, lecz go nasila. Skutecznym sposobem radzenia sobie z zaburzeniami lękowymi jest przerwanie mechanizmu błędnego koła. Istotne jest zrozumienie tego, co kryje się głębiej, za odczuwanymi objawami. Pomaga w tym profesjonalny proces leczenia nerwicy, czyli indywidualnie dobrana psychoterapia. W leczeniu niektórych zaburzeń lękowych stosuje się leki, które mogą łagodzić objawy i poprawiać funkcjonowanie pacjenta. W razie potrzeby możliwa jest konsultacja psychiatryczna.

 

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066