Leczenie zaburzeń osobowości – Poznań

Osobowość to rdzeń życia psychicznego człowieka. Reguluje sposób myślenia, przeżywania siebie i innych, interpretowania rzeczywistości oraz funkcjonowania w relacjach społecznych, intymnych czy zawodowych. Główną funkcją osobowości jest elastyczna adaptacja do otaczającego świata i adekwatnie realizowanie potrzeb i pragnień każdego z nas. Dojrzały człowiek potrafi spełniać się i rozwijać w wielu obszarach życia, biorąc pod uwagę rzeczywiste ograniczenia i warunki współżycia społecznego. W przypadku problemów z satysfakcjonującym i zdrowym funkcjonowaniem, pomocą służy Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu.

Kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości?

U części osób na drodze rozwoju dochodzi do utrwalenia wzorców funkcjonowania, które utrudniają osiąganie stabilnego i satysfakcjonującego życia, satysfakcji w  pracy, w relacjach miłosnych czy w seksie. Pacjenci z zaburzeniami osobowości mogą mieć trudność w kontroli emocji i zachowań. Czasem krzywdzą siebie lub innych. Ich relacje miewają burzliwy przebieg. Niektórzy wycofują się z wybranych aspektów życia i ograniczają pole aktywności. Trudno im przyjąć perspektywę drugiej osoby, dlatego niezgodę czy różnicę zdań odbierają jako głupotę, atak albo zagrożenie. Niektórzy interpretują działania innych ludzi jako skierowane przeciwko sobie. Część pacjentów ma trudność z utrzymaniem stałej pracy lub związku. Wypadają z pełnionych ról. Niektórzy podejmują ryzykowne zachowania. Mogą cierpieć na współistniejące zaburzenia psychiczne takie jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienia. Wachlarz możliwych trudności jest szeroki. Struktura charakteru sprawia, że pacjentom z zaburzeniem osobowości trudno jest żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi ludźmi oraz czerpać pełną satysfakcję z życia.

O zaburzeniach osobowości mówimy wtedy, gdy wzorce funkcjonowania są wyraźnie usztywnione, pacjent nie jest w stanie adekwatnie zmodyfikować swojego zachowania, przeżywania czy interpretowania rzeczywistości, trwa to długi czas i wpływa na życie w wielu wymiarach. Aktualnie obowiązujące klasyfikacje medyczne wyróżniają następujące postaci zaburzeń osobowości:

Nieczęsto zdarza się "czyste" zaburzenie zgodne z kategorialnymi klasyfikacjami. Większość z nas posiada wachlarz pewnych cech w różnym nasileniu, które tworzą nasz wewnętrzny krajobraz. Wyłaniają się one w toku pracy psychoterapeutycznej i mogą być opracowywane i przepracowywane wspólnie z psychoterapeutą.

Na czym polega leczenie zaburzeń osobowości?

Fundamentalna dla leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia długoterminowa, znajdująca się w ofercie Uważnej Pracowni Terapii w Poznaniu. Psychoterapia nastawiona jest na zmianę, poznanie ukrytego znaczenia objawów i trudności. Wymaga motywacji pacjenta do pracy nad samym sobą. Potrzeba czasu i zaangażowania, by wypracować bardziej adekwatne i elastyczne reakcje. Czynnikiem leczącym, potwierdzonym w licznych badaniach empirycznych i klinicznych, jest emocjonalna relacja terapeutyczna z odpowiednio przeszkolonym psychoterapeutą. Stosuje on procedury i interwencje lecznicze, dostosowane do specyfiki danego pacjenta, tworzy warunki, w których zmiana utrwalonych wzorców staje się możliwa. Psychoterapeuci korzystają ze współpracy z lekarzem psychiatrą, ponieważ w leczeniu niektórych zaburzeń osobowości stosuje się terapię farmakologiczną, która redukuje nasilenie objawów. Jednak leki - w tym przypadku - nie są w stanie uzdrowić pacjenta. Adekwatną formą pomocy jest psychoterapia długoterminowa, która pozwala osiągnąć poprawę funkcjonowania, zmniejszyć poziom cierpienia i zwiększyć satysfakcję z życia.

Artykuły:

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066