Lekarz psychiatra - Poznań Grunwald i Łazarz

Już co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej zmaga się z takimi zaburzeniami, jak depresja, dolegliwości lękowe oraz zaburzenia spowodowane nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Niestety dzieci nie są wolne od epidemii zaburzeń zdrowia psychicznego.

Konsultacja lekarza psychiatry w Pracowni Terapii „Uważna” w Poznaniu pozwala rozwiać wątpliwości związane ze stanem zdrowia psychicznego oraz ustalić dalsze postępowanie lecznicze, które może obejmować psychoterapię i/lub farmakoterapię.

Na czym polega konsultacja psychiatry?

Konsultacja polega na przeprowadzeniu rozmowy diagnostycznej przez lekarza psychiatrę, w celu zebrania wywiadu oraz ustalenia dalszego postępowania. Uniwersalną zasadą postępowania w trakcie konsultacji jest nawiązanie kontaktu z pacjentem oraz zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa. Praca psychiatry to w głównej mierze praca z drugim człowiekiem, stąd ważne są jego umiejętności uważnego słuchania, trafnego zadawania pytań, wnikliwość i szerokie rozumienie problemów psychicznych. W trakcie spotkania pacjent i jego rodzice mają możliwość opowiedzenia o  problemach psychicznych, dręczących dolegliwościach, a także o niepokojących myślach lub emocjach. Zadaniem lekarza jest znalezienie przyczyn zgłaszanych objawów lub trudności, na które mogą składać się czynniki somatyczne, społeczne oraz psychiczne. Do postawienia diagnozy i ustalenia dalszego postępowania nie zawsze wystarcza jedna wizyta. Ponadto, aby znaleźć przyczynę zgłaszanych trudności, lekarz psychiatra może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, psychologicznych lub obrazowych).

Cele konsultacji u lekarza psychiatry:

 • weryfikacja stanu psychicznego i ewentualna diagnoza,
 • wyjaśnienie wątpliwości, z którymi zgłasza się pacjent w tym edukacja i profilaktyka zaburzeń psychicznych
 • ustalenie dalszego planu postępowania,
 • kontrolowanie przebiegu oraz skuteczności wdrożonego leczenia.

gabinet - psychiatra poznań

 

Kiedy zalecana jest konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatry jest wskazana w sytuacji, gdy mamy wątpliwości co do własnego stanu psychicznego. Jeśli dostrzeżemy u siebie nietypową zmianę zachowania, przygnębienie i wycofanie, utrzymujący się niepokój, wędrujące bóle - brzucha, głowy lub problemy ze snem, wówczas konsultacja psychiatryczna może okazać się niezbędna. Gdy lekarz psychiatra stwierdzi psychologiczne lub społeczne podłoże problemów z jakimi zgłosił się pacjent, może zalecić terapię psychologiczną lub inne formy wsparcia rozwoju. Warto rozważyć jego wskazówki.

Psychiatra Poznań - Konsultacje psychiatry w Pracowni Terapii „Uważna”

Do skorzystania z konsultacji lekarza psychiatry w Pracowni Terapii „Uważna”, w szczególności zachęcamy osoby z takimi problemami, jak:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • dolegliwości psychosomatyczne,
 • zachowania i myśli obsesyjne,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • bezsenność,
 • myśli samobójcze.

Konsultacje psychiatry odbywają się na ogół 1 raz w miesiącu lub rzadziej, w zależności od oceny stanu psychicznego pacjenta i mogą trwać od dwudziestu do czterdziestu minut. Pacjent na pierwsze spotkanie powinien zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną, dotyczącą zgłaszanego problemu (wyniki badań, karty diagnostyki i leczenia, itp.).

Artykuły:

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066