Lekarz psychiatra - Poznań Grunwald

Nieustannie wywierana presja związana z tempem życia, stres zawodowy, a także rozmaite problemy w życiu osobistym sprawiają, że coraz częściej zapadamy na różnego rodzaju zaburzenia oraz choroby psychiczne. Już co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej zmaga się z takimi schorzeniami, jak depresja, bezsenność, dolegliwości lękowe oraz zaburzenia spowodowane nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Konsultacja lekarza psychiatry w Pracowni Terapii „Uważna” w Poznaniu pozwala rozwiać wątpliwości związane z własnym stanem zdrowia psychicznego oraz ustalić dalsze postępowanie lecznicze, które może obejmować psychoterapię i/lub farmakoterapię.

Na czym polega konsultacja psychiatry?

Konsultacja polega na przeprowadzeniu rozmowy diagnostycznej przez lekarza psychiatrę, w celu zebrania wywiadu oraz ustalenia dalszego postępowania. Uniwersalną zasadą postępowania w trakcie konsultacji jest nawiązanie kontaktu z pacjentem oraz zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa. Praca psychiatry to w głównej mierze praca z drugim człowiekiem, stąd ważne są jego umiejętności uważnego słuchania, trafnego zadawania pytań, wnikliwość i szerokie rozumienie problemów psychicznych. W trakcie spotkania pacjent ma możliwość opowiedzenia o swoich problemach psychicznych, dręczących go dolegliwościach, a także o niepokojących myślach lub emocjach. Zadaniem lekarza jest znalezienie przyczyn zgłaszanych objawów lub trudności, na które mogą składać się czynniki somatyczne, społeczne oraz psychiczne. Do postawienia diagnozy i ustalenia dalszego postępowania nie zawsze wystarcza jedna wizyta. Ponadto, aby znaleźć przyczynę zgłaszanych trudności, lekarz psychiatra może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, psychologicznych lub obrazowych).

Cele konsultacji u psychiatry:

 • postawienie diagnozy psychiatrycznej,
 • wyjaśnienie wątpliwości, z którymi zgłasza się pacjent,
 • ustalenie dalszego planu postępowania,
 • kontrolowanie przebiegu oraz skuteczności wdrożonego leczenia.

gabinet - psychiatra poznań

 

Kiedy zalecana jest konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatry jest wskazana w sytuacji, gdy mamy wątpliwości co do własnego stanu psychicznego, naszego dziecka lub innej osoby nam bliskiej. Jeśli dostrzeżemy u siebie lub u kogoś z najbliższych nagłą zmianę zachowania lub stanu psychicznego, przygnębienie, utrzymujący się niepokój lub problemy ze snem, wówczas konsultacja psychiatryczna może okazać się niezbędna. Gdy specjalista stwierdzi psychologiczne lub społeczne podłoże problemów z jakimi zgłosił się pacjent, zasugeruje np: z terapię psychologiczną, pomoc ośrodka interwencji kryzysowej lub będzie motywował pacjenta do pracy nad zmianą sytuacji. Warto rozważyć jego wskazówki.

Psychiatra Poznań - Konsultacje psychiatry w Pracowni Terapii „Uważna”

Do skorzystania z konsultacji lekarza psychiatry w Pracowni Terapii „Uważna”, zlokalizowanej w dogodnej części miasta Poznań (Grunwald), w szczególności zachęcamy osoby zmagające się z takimi problemami, jak:

 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • dolegliwości psychosomatyczne,
 • zaburzenia zachowania w przebiegu m.in. niepełnosprawności intelektualnej, choroby Alzheimera,
 • bezsenność,
 • depresja endogenna oraz pozostałe zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie),
 • zachowania i myśli obsesyjne,
 • myśli samobójcze
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zesp. Aspergera i in.)
 • ADHD
 • zaburzenia lękowe.

Konsultacje psychiatry odbywają się na ogół 1-2 razy w miesiącu, w zależności od oceny stanu psychicznego pacjenta i mogą trwać od trzydziestu do sześćdziesięciu minut. Pacjent na pierwsze spotkanie powinien zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną, dotyczącą zgłaszanego problemu (wyniki badań, karty diagnostyki i leczenia, itp.).

Artykuły:

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Paulina Zerka
tel. 730 767 067

Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900

Krzysztof Rzepski
tel. 516 743 630
Piotr Sibilski
tel. 502 720 111

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

NIP: 777-291-26-15

Dołącz do nas na Facebook'u

Zobacz wskazówki dojazdu.