dobry psycholog dziecięcy Poznań

Terapia dzieci i młodzieży

Niekiedy w życiu dzieci i młodzieży pojawią się trudności, z którymi rodzice nie zawsze są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Kłopoty wychowawcze w szkole, problemy w relacji z rówieśnikami, zaburzenia nerwicowe, niskie poczucie własnej wartości czy różnego rodzaju lęki – w takich sytuacjach warto skonsultować się ze specjalistą.

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Jest to proces regularnych spotkań z dzieckiem/nastolatkiem, które odbywają się we współpracy z rodzicami. Stanowisko większości specjalistów pracujących w terapii dzieci i młodzieży jest jednoznaczne - niemożliwa jest terapia dziecka bez wspólnego zaangażowania rodziców, ich zrozumienia i wsparcia dla terapii. Czas trwania psychoterapii jest ustalany w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zgłaszanych trudności.

Jak wygląda terapia dzieci i młodzieży?

Na pierwsze spotkanie zapraszana jest cała rodzina bądź sami rodzice. Konsultacje wstępne mają na celu rozpoznanie problemów, z jakimi zgłaszają się członkowie rodziny oraz prześledzenie historii wraz z aktualną sytuacją życiową dziecka/nastolatka. Na wstępnych wizytach formułowana jest diagnoza psychologiczna i nawiązywany jest kontakt z dzieckiem. W trakcie spotkań, dzięki zaufaniu tworzącemu się w relacji terapeutycznej między dzieckiem a psychoterapeutą, udaje się zrozumieć negatywne emocje i trudności, z jakimi boryka się młody człowiek i dzięki temu pracować nad ich zmianą. Podczas terapii dziecko/nastolatek poprzez swoją naturalną aktywność w rozmowie, rysunku oraz zabawie przekazuje istotne dla niego kwestie oraz pokazuje, w jaki sposób je przeżywa. Zadaniem psychoterapeuty jest stworzenie warunków, które umożliwią wypełnianie kolejnych zadań rozwojowych i powrót do zdrowia. Więcej o koncepcji pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną wypracowaną przez psychoterapeutów Pracowni przeczytają Państwo tutaj w rozmowie z Kamilą Fryc.

Kiedy zalecana jest terapia dzieci i młodzieży?

Terapia dzieci i młodzieży jest wskazana w przypadku, kiedy dziecko lub nastolatek wykazuje symptomy mogące świadczyć o trudnościach emocjonalnych, objawiające się niedostosowanym zachowaniem, wpływającym na zaburzenie funkcjonowanie dziecka bądź rodziny. W proces terapii dzieci i młodzieży bardzo często włączani są rodzice. W zależności od nurtu, w jakim prowadzone jest leczenie, terapia ma na celu zrozumienie trudności z jakimi zmaga się młody człowiek, zarówno w obszarze rodziny, emocji, zachowań jak i otaczającego środowiska społecznego. Może się zdarzyć, że na spotkania są zapraszane osoby z najbliższego otoczenia dziecka czy nastolatka, pełniące ważną rolę w procesie wychowawczym (np. dziadkowie).

Terapia dzieci i młodzieży w Pracowni Terapii „Uważna”

Terapia dzieci i młodzieży, jaką proponujemy w Pracowni Terapii „Uważna” sprawdza się między innymi w następujących problemach:

 • depresja, nerwica,
 • nieśmiałość (tzw. fobia społeczna),
 • brak akceptacji ze strony rówieśników,
 • nadmierna lękliwość,
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • zachowania agresywne i impulsywne,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • objawy psychosomatyczne,
 • uzależnienie od komputera,
 • trudności szkolne oraz wychowawcze,
 • myśli bądź próby samobójcze,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia jedzenia
 • inne problemy okresu dojrzewania.

W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu oraz od sytuacji rodzinnej, jesteśmy w stanie wskazać Państwu odpowiednią formę leczenia np. psychoterapię indywidualną lub grupową dziecka/nastolatka, fachową diagnozę psychologiczną, psychoterapię rodzinną lub małżeńską oraz wskazać placówki, które ją świadczą. W razie konieczności możliwe jest także odbycie konsultacji psychiatrycznej u specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, przyjmującego w Pracowni.

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W NASZEJ PRACOWNI:


Daria Lorenz

Daria Lorenz

dzieci w każdym wieku
Katarzyna Siejkowska

Katarzyna Siejkowska

dzieci w każdym wieku
Martyna Prabucka

Martyna Prabucka

dzieci od 10 r. ż
Sandra Koczorowska

Sandra Koczorowska

młodzież od 16 r. ż
Krzysztof Czapkowski

Krzysztof Czapkowski

młodzież od 16 r.ż.
Michalina Pawlak

Michalina Pawlak

młodzież od 16 r. ż
Marcin Bąk

Marcin Bąk

młodzież od 16 r. ż
Katarzyna Lisiak

Katarzyna Lisiak

młodzież od 16 r. ż
Ewa Mikołajczak

Ewa Mikołajczak

młodzież od 17 r. ż

 Artykuły:

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066