dobry psycholog dziecięcy Poznań

Terapia dzieci i młodzieży

Niekiedy w życiu dzieci i młodzieży pojawią się trudności, z którymi rodzice nie zawsze są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Kłopoty wychowawcze w szkole, problemy w relacji z rówieśnikami, zaburzenia nerwicowe, niskie poczucie własnej wartości czy różnego rodzaju lęki – w takich sytuacjach warto skonsultować się ze specjalistą.

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Jest to proces regularnych spotkań z dzieckiem/nastolatkiem, które odbywają się we współpracy z rodzicami. Stanowisko większości specjalistów pracujących w terapii dzieci i młodzieży jest jednoznaczne - niemożliwa jest terapia dziecka bez wspólnego zaangażowania rodziców. Czas trwania terapii jest ustalany w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zgłaszanych trudności. Zazwyczaj wystarczy kilka wizyt, ale w niektórych przypadkach wskazana jest dłuższa terapia.

Jak wygląda terapia dzieci i młodzieży?

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice. Konsultacja ma na celu rozpoznanie problemów, z jakimi zgłaszają się opiekunowie oraz prześledzenie historii wraz z aktualną sytuacją życiową dziecka/nastolatka. Na wstępnych wizytach formułowana jest diagnoza psychologiczna, a także nawiązywany jest kontakt z dzieckiem. Podczas terapii dziecko/nastolatek poprzez swoją naturalną aktywność w rozmowie, rysunku oraz zabawie przekazuje istotne dla niego kwestie oraz pokazuje, w jaki sposób je przeżywa. W trakcie spotkań, dzięki zaufaniu tworzącemu się w relacji terapeutycznej między dzieckiem a psychoterapeutą, udaje się zrozumieć negatywne emocje i trudności, z jakimi boryka się młody człowiek i dzięki temu pracować nad ich zmianą.

Kiedy zalecana jest terapia dzieci i młodzieży?

Terapia dzieci i młodzieży jest wskazana w przypadku, kiedy dziecko lub nastolatek wykazuje symptomy mogące świadczyć o trudnościach emocjonalnych, objawiające się niedostosowanym zachowaniem, wpływającym na zaburzenie funkcjonowanie dziecka bądź rodziny. W proces terapii dzieci i młodzieży bardzo często włączani są rodzice. W zależności od nurtu, w jakim prowadzone jest leczenie, terapia ma na celu zrozumienie trudności, z jakimi zmaga się młody człowiek, zarówno w obszarze rodziny, jak i otaczającego go środowiska społecznego. Może się zdarzyć, że na spotkania są zapraszane osoby z najbliższego otoczenia dziecka czy nastolatka, pełniące ważną rolę w procesie wychowawczym (np. dziadkowie).

Terapia dzieci i młodzieży w Pracowni Terapii „Uważna”

Terapia dzieci i młodzieży, jaką proponujemy w Pracowni Terapii „Uważna” sprawdza się między innymi w następujących problemach:

 • depresja, nerwica,
 • nieśmiałość (tzw. fobia społeczna),
 • brak akceptacji ze strony rówieśników,
 • nadmierna lękliwość,
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • zachowania agresywne i impulsywne,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • objawy psychosomatyczne,
 • uzależnienie od komputera,
 • trudności szkolne oraz wychowawcze,
 • myśli bądź próby samobójcze,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia jedzenia
 • inne problemy okresu dojrzewania.

W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu oraz od sytuacji rodzinnej, jesteśmy w stanie wskazać odpowiednią formę leczenia np. psychoterapię indywidualną lub grupową dziecka/nastolatka, fachową diagnozę psychologiczną, psychoterapię rodzinną lub małżeńską oraz wskazać placówki, które ją świadczą. W razie konieczności możliwe jest także odbycie konsultacji psychiatrycznej u specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, przyjmującego w Pracowni. Więcej na temat naszego specjalisty znajdziecie Państwo pod linkiem poniżej:

Psychiatra dziecięcy Poznań

Terapia dzieci i młodzieży

Poznaj terapeutę
i umów się na wizytę

Kinga Żołnowska

Kinga Żołnowska

Dowiedz się więcej
Terapia dzieci i młodzieży

Poznaj terapeutę
i umów się na wizytę

Martyna Prabucka

Martyna Prabucka

Dowiedz się więcej

 

Psychoterapia psychodynamiczna

Poznaj terapeutę
i umów się na wizytę

Aleksandra Szarek-Baryga

Aleksandra Szarek-Baryga

Dowiedz się więcej