Terapia poznawczo-behawioralna - Poznań

„Nie denerwują nas rzeczy czy zdarzenia, ale nasze spojrzenie na nie.” (Epiktet)

Twórcami i głównymi przedstawicielami podejścia poznawczo-behawioralnego byli Aaron Beck i Albert Ellis.

Terapia ta zakłada, że to nie same wydarzenia życiowe, ale sposób postrzegania i interpretacji tego wszystkiego, co nas w życiu spotyka, a także przekonania i myśli z tym związane, wpływają zasadniczo na nasze emocje, uczucia i nastrój, determinując też zachowanie. Z tego powodu podstawowym celem terapii poznawczo-behawioralnej jest pomoc człowiekowi w identyfikacji, zrozumieniu i zmianie jego systemu przekonań o sobie samym i o rzeczywistości, jaka go otacza. Dzięki temu poprawie ulega samopoczucie pacjenta, a on sam stopniowo zwiększa swoje umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami i kryzysami w życiu. Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu oferuje pomoc profesjonalnego psychologa poznawczo-behawioralnego, który jest wyposażony w nowoczesne narzędzia pracy z pacjentami.

Czym zajmuje się psycholog poznawczo-behawioralny?

Terapia opiera się na współpracy psychoterapeuty i pacjenta, skoncentrowana jest na aktualnym problemie pacjenta, na jego „tu i teraz”. Terapeuta wspólnie z pacjentem wyznaczają cele terapeutyczne i wytyczają kroki prowadzące do osiągnięcia tych celów. Człowiek sam nadaje znaczenie wszystkim bodźcom napływającym z otoczenia, a w czasie terapii poznawczo-behawioralnej uczy się rozpoznawać oraz rozwijać połączenie między myślami, emocjami i zachowaniem. Analiza sytuacji trudnych, ćwiczenia modyfikujące sposób myślenia, komentowanie aktualnych zdarzeń z życia – oto działania podejmowane przez pacjenta i psychologa poznawczo-behawioralnego. Uważna Pracownia Terapii w Poznaniu gwarantuje nie tylko specjalistyczną pomoc, ale też wsparcie osoby, która zna i potrafi wdrażać nowoczesne sposoby terapii. Dzięki temu pacjent rozpozna schematy poznawcze dotyczące obrazu swojego życia, siebie, problemów i innych osób. Dzięki eksperymentom behawioralnym możliwe stanie się rozwiązywanie bieżących problemów.

Co daje terapia?

Metaforycznie terapię w podejściu poznawczo-behawioralnym można ująć tak: Wyobraźmy sobie, że do gabinetu terapeutycznego przychodzi osoba z pustą skrzynią narzędziową lub skrzynią pełną nieprzydatnych narzędzi, które nie pozwalają na rozwiązanie problemu, a nawet je utrudniają. Terapia poznawczo-behawioralna dostarcza nowych narzędzi, dzięki którym człowiek skuteczniej będzie radził sobie z problemem.

Artykuły:

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Marzena Ciesiółka
tel. 697 310 623
Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900
Paulina Zerka
tel. 730 767 067
Krzysztof Rzepski
tel. 516 743 630
Piotr Sibilski
tel. 502 720 111

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

Zobacz wskazówki dojazdu.

Dołącz do nas na Facebook'u