Czym jest uzależnienie w terapii, którą proponujemy?

Skłonności do uzależnienia często zaczynają się we wczesnym dzieciństwie w okresie kształtowania się przywiązania. Większość osób uzależnionych nie doznaje bezpiecznego wzorca przywiązania, a tylko w takim wzorcu możliwa jest dobra i zdrowa regulacja emocji. Jeśli człowiek nie otrzyma takiej umiejętności, to może szukać możliwości uzyskania spokoju przy pomocy używek, poszukuje czegoś zewnętrznego do ukojenia cierpienia. Uzależnienie ściśle powiązane jest z traumami wczesnodziecięcymi w zakresie powstawania więzi - sytuacje opuszczenie, naruszania granic, bądź zaniedbywania dziecka, a także doświadczenie przemocy; agresji fizycznej lub molestowania.

Terapia uzależnień - Poznań

- pomaga lepiej zrozumieć siebie i regulować emocje w sposób dojrzały;
- proponuje wspólnie odkryć, co sprawia trudność w kontaktach z innym ludźmi;
- gdzie leży źródło napięć, stresów i cierpienia;
- jaką rolę w życiu pacjenta pełni dana substancja?

Wiedza ta w dużej mierze przyczynia się do zmniejszenia objawów i lepszego, bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania w relacjach. Terapeuta psychodynamiczny zajmujący się uzależnieniem postrzega człowieka i jego uzależnienie całościowo i w takiej perspektywie rozumie funkcję uzależnienia w życiu danej osoby.

Jak wygląda leczenie uzależnień w Poznaniu?

Uzależnienie jest częścią zdecydowanie większej całości, którą stanowi cierpiący człowiek wraz z jego historią. Zamknięcie się, ograniczenie swojego funkcjonowania w ramach pewnej substancji - alkoholu, narkotyków czy nałogowego seksu – jest objawem tego cierpienia i trudności wynikających z historii człowieka. Historii, w której w skutek doznanych traum zaburzających tworzenie bezpiecznej więzi doszło do sytuacji, w której to substancja psychoaktywna zaczyna stanowić w życiu m.in.

  • „bezpieczną bazę",
  • regulator napięcia i emocji,
  • sposób na pozostawanie w kontakcie międzyludzkim;
  • substytut relacji z drugą osobą, ponieważ wszystkie relacje interpersonalne, począwszy od tych w dzieciństwie, były niesatysfakcjonujące; zawodziły, odrzucały, zagrażały.

W leczeniu uzależnień relacja terapeutyczna służy indywidualnej pracy nad zmianą dotychczasowych, autodestrukcyjnych sposobów radzenia sobie. Terapia opiera się na przymierzu terapeutycznym, tworzonym wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Rolą terapeuty jest diagnoza pacjenta, ustanowienie warunków leczenia, w których możliwa będzie praca nad zmianą i dzielenie się rozumieniem psychicznego świata pacjenta. Terapia uzależnień bazuje na wzajemnej uczciwości, zaangażowaniu obu stron kontraktu w proces leczenia i na kompetencjach terapeuty.

Artykuły:

 

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15