Regulamin świadczenia usług
w Pracowni Terapii UWAŻNA

 1. Rejestracja wizyt u specjalistów możliwa jest telefonicznie pod nr. tel. 796 038 230, bądź internetowo poprzez stronę https://uwazna.medsoft.pl/.
 2. Usługi objęte są płatnością zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.uwazna-psycholog.pl/cennik-pracowni.
 3. Akceptowane są płatności gotówką, kartą i przelewem.
 4. W przypadku konsultacji on-line wymagana jest przedpłata na rachunek bankowy ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066 zaksięgowana na 24h przed zaplanowanym terminem wizyty. Tytułem: data wizyty, imię i nazwisko terapeuty.
 5. Z przelewów mogą korzystać również pacjenci będący w trakcie psychoterapii, pod warunkiem opłacenia jednym przelewem wszystkich sesji z danego miesiąca. Przelew powinien wpłynąć do 25-go dnia bieżącego miesiąca na rachunek ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066.
 6. W przypadku nieobecności lub nieodwołania wizyty z wymaganym wyprzedzeniem (min 48h) pacjent ponosi całkowity koszt wizyty.
 7. W przypadku spóźnienia pacjenta, czas spotkania nie ulega przedłużeniu.
 8. Specjaliści świadczą usługi zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.
 9. Podczas konsultacji specjalista ocenia, czy problem, z którym zgłasza się pacjent leży w zakresie jego kompetencji. W wyniku diagnozy może uznać, że problematyka, z którą zgłasza się pacjent wymaga skierowania do innego profesjonalisty.
 10. W procesie psychoterapii obowiązują szczegółowe zasady ustalane z psychoterapeutą w ustnym lub pisemnym kontrakcie terapeutycznym dotyczące w szczególności: częstotliwości sesji, sposobu umawiania, odwoływania i zmiany terminu sesji terapeutycznych, nagrań sesji i in.
 11. Specjaliści zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia, sytuacje regulowane odrębnymi przepisami prawnymi oraz superwizje będące nieodłączną częścią psychoterapii.
 12. Specjaliści zobowiązani są do udzielania wyczerpujących informacji na temat swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stosowanych metod terapeutycznych. Nie są zobowiązani do udzielania informacji o życiu osobistym.
 13. W trosce o wysoką jakość świadczeń, praca psychologów i psychoterapeutów poddawana jest regularnej superwizji u doświadczonych superwizorów.

Pomoc psychologiczna w Poznaniu - zapraszamy!

 Artykuły:

 

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066