Jakub Handszu

Psychoterapeuta w szkoleniu

Przyjmuje pacjentów od 13 r. ż. Pracuje w jęz. polskim i angielskim.

Pomaga zmierzyć się z trudnościami i bolesnymi dylematami życiowymi w bezpiecznych ramach relacji terapeutycznej. Proces terapeutyczny i pomoc są związane dla niego z towarzyszeniem na drodze do pełniejszego poznania siebie, a także ze spojrzeniem z nowej perspektywy na okoliczności, w których znajduje się pacjent. W swoim podejściu przyświeca mu idea, że każdy człowiek nosi w sobie potencjalną siłę do uzdrowienia oraz znalezienia harmonii, a zadaniem terapeuty jest towarzyszenie drugiej osobie w odnalezieniu właśnie tego potencjału. Głęboki, dzielony i wspierający kontakt z terapeutą może być początkiem zdrowszej relacji z samym sobą i innymi, oraz pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia. Na tej podstawie dochodzi do odkrycia natury problemów wywołujących konflikty oraz nowej jakości w istnieniu człowieka.

Jakub Handszu jest psychoterapeutą w szkoleniu, oferującym terapię opartą na psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga, jak również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Szkolenie odbywa się w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich w Warszawie. Literaturoznawca, absolwent i doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także badacz psychologii religii i wpływu filozoficznych tradycji antycznych na współczesną myśl psychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami, które doświadczają:

  • Nerwic i stanów lękowych
  • Depresji
  • Symptomów psychosomatycznych
  • Kryzysów życiowych
  • Problemów w relacjach
  • Dylematów związanych z tożsamością seksualną
  • Problemow z samoakceptacją
  • Borderline
  • Chorób psychicznych (schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej)
  • Trudności z powodu hospitalizacji 

Pracuje również z osobami, które potrzebują wsparcia w sferach osobistego znaczenia m.in. działalności intelektualnej, artystycznej, duchowej.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients

 

Button 1 99