Katarzyna Siejkowska

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta rodzin i par

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży, par oraz rodzin w oparciu o podejście systemowe. Bliskie mi jest rozumienie rozwoju w kontekście relacji dziecko - rodzic (teoria przywiązania). Pracę z dziećmi i młodzieżą opieram na tworzeniu bezpiecznej relacji. Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z rodzinami zastępczymi. Ponadto pracuję z rodzinami i parami przeżywającymi kryzys, pomagając w szukaniu rozwiązań i wprowadzaniu zmian. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz dzieci.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz całościowy kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jestem członkiem nadzwyczajnym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Dbam o podnoszenie swoich kompetencji, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pracy z dziećmi m.in. „Terapeutyczne narzędzia pracy ze złością i agresją dziecięcą”, „Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”, „Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z FAS”, „Zaburzenia zachowania dzieci z doświadczeniem traumy”,  „Reaktywne zaburzenia przywiązania u dzieci” i inne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe m.in.:

  • SANITATIS Centrum Opieki Zdrowotnej
  • Gabinety Lekarskie MEDICOR
  • Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
  • Wielkopolskie Centrum Terapii Par i Rodzin
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

    Button 1 99