Krzysztof Czapkowski

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w szkoleniu, pracującym w nurcie psychologii analitycznej. W swojej praktyce inspiruję się dziedzictwem C.G. Junga, klasyczną i współczesną psychoanalizą oraz psychologią egzystencjalną.

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcąc się w specjalnościach psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz seksuologii klinicznej. Po ukończeniu 4-letniego kursu psychoterapii, kontynuuję ścieżkę szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej w celu uzyskania pełnej certyfikacji psychoterapeutycznej. Jednocześnie prowadzę badania z zakresu historii myśli psychologicznej w ramach Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Moja praktyka opiera się na zindywidualizowanym podejściu i dąży do wielopoziomowego zrozumienia przeżywanych problemów. Psychoterapia jest dla mnie drogą autorefleksji i przemiany - zarówno dla osób przeżywających kryzys, jak i poszukujących realizacji swojego potencjału. Jej celem jest nie tylko zrozumienie mechanizmów, które leżą u podłoża przeżywanych trudności, lecz przede wszystkim zainicjowanie realnej zmiany. Moją rolą jako terapeuty jest aktywne towarzyszenie w tej zmianie i wspieranie mechanizmów przepracowania doznanych traum i przezwyciężania ograniczeń. Wspólne sesje mają na celu powiązanie bieżących problemów z powielanymi schematami oraz stworzenie nowej jakości.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 16. roku życia. Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji oraz Kodeksowi Etyczno-Zawodowemu Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. 

Psychoterapię prowadzę w języku polskim i angielskim.

Button 1 99