Marta Giergielewicz

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psycholożką i psychoterapeutką pracującą i szkolącą się w nurcie psychoterapii systemowej. Dlatego, podczas naszych spotkań, dbam o bezpieczną relację terapeutyczną, towarzyszę Państwu w poszukiwaniu nowych znaczeń doświadczanych problemów oraz pomagam odkrywać posiadane zasoby. W Pracowni Uważna prowadzę konsultacje indywidualne dla dorosłych, wspieram w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach oraz trudnościami w oswojeniu zachodzących w życiu zmian. Pomagam rozpoznać i przeformułować powtarzające się wzorce zachowań, które utrudniają Państwu satysfakcjonujące funkcjonowanie w środowisku społecznym lub zawodowym. Wierzę w holistyczny model zdrowia, obejmujący zarówno zdrowie psychiczne, fizyczne, jak i optymalne funkcjonowanie społeczne.

Zawodowo jestem związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu, współpracuję też z prywatnymi ośrodkami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z nastolatkami, osobami dorosłymi i rodzinami, regularnie prowadzę też warsztaty rozwojowe w obszarze umiejętności osobistych.

Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w ramach którego superwizuję swoją pracę, przestrzegam standardów Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa. Dbam o ciągły rozwój biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących wspierania zdrowia psychicznego

Wykształcenie:

  • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej - Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin
  • Wielkopolski Instytut Psychoterapii Dzieci, Młodzieży, Rodziny w Poznaniu - Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
  • Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS - studia magisterskie na kierunku: Psychologia Kliniczna
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Specjalna

Button 1 99