Michalina Pawlak

Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia. W Uważnej Pracowni prowadzę konsultacje i psychoterapię osób dorosłych.

Do kontaktu zapraszam osoby doświadczające niepokoju, trudności emocjonalnych, zaburzeń osobowości. Będące w stanie dyskomfortu psychicznego, odczuwające stany lęku lub cierpienia, częstych i gwałtownych zmian nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych i sferze seksualnej. A także osoby chcące lepiej zrozumieć siebie, doświadczyć zmiany w kluczowych obszarach swojego życia.

W pracy psychoterapeutycznej towarzyszę w odkrywaniu nieświadomych źródeł zachowań i uczuć oraz w tworzeniu relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie. Z uważnością, otwartością i zrozumieniem przyglądam się wewnętrznemu światu pacjenta i pomagam budować bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne, jak i obraz samego siebie.

Korzystam z założeń podejścia psychodynamicznego oraz metody psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP).

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz Seksuologia Kliniczna.
Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobywam w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Jestem również absolwentką Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna- Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe i staże kliniczne:

  • Oddział Chorób Afektywnych Męski w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera
  • Ośrodek Psychologiczno-seksuologicznym w Poznaniu
  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie
  • Dziennym Domu Senior+ w Sierakowie

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychologa oraz Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Button 1 99