Sandra Koczorowska

Psycholog, psychoterapeutka w szkoleniu

W Uważnej Pracowni Terapii prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż., pracuję w nurcie psychodynamicznym.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w zakresie kontrolowania emocji, z objawami depresyjnymi, lękowymi czy psychotycznymi, z osobami zmagającymi się z przystosowaniem do życia codziennego, mającymi trudności w budowaniu lub utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji, w sferze seksualnej oraz z osobami przechodzącymi przez kryzysy życiowe.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów z psychologii realizowałam ścieżki seksuologii klinicznej oraz doradztwa zawodowego. Swoją wiedzę z zakresu seksuologii pogłębiałam w ramach studiów podyplomowych "Seksuologia kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia". Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii natomiast zdobywam podczas 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii oraz seksuologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Afektywnym Żeńskim w Centrum Medycznym HCP, Ośrodku Psychologiczno-seksuologicznym w Poznaniu, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu HCP, a aktualnie również w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań-Północ.

W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa PTP oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Button 1 99