Anna Rewekant

[English below]

Lekarz psychiatra

Absolwentka  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studia ukończyła z listem gratulacyjnym od Rektora. W trakcie studiów zaangażowana w Program Stały ds. Zdrowia Seksualnego Reprodukcyjnego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland, odbywała liczne międzynarodowe staże m.in. na Malcie, we Włoszech i w Tajlandii. Dodatkowo uczestniczyła w realizacji zagranicznych grantów edukukacyjno-naukowych. Swoją wiedzę poszerzała również podczas wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Na codzień pracuje na oddziale psychiatrycznym w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego w Kościanie. Lekarski staż podyplomowy odbywała w Koninie, w największym szpitalu w Wielkopolsce. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia: „Seksuologia Kliniczna - opiniowanie, edukacja, terapia." Jest aktywną członkinią Sekcji Kształcenia Podyplomowego przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz członkinią zespołu badawczego międzynarodowego badania: „Ocena wpływu epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne." Nieustannie poszerza swoją wiedzę podczas konferencji i szkoleń psychiatrycznych. W codziennej praktyce zajmuje się m.in. leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, również stresem mniejszościowym, leczeniem schizofrenii oraz zaburzeń związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Anna Rewekant

Psychiatrist, treats English-speaking patients


A graduate of the Medical University in Poznań. She completed her studies with a congratulatory letter from the Rector. During her studies, she was involved in the Permanent Program for Reproductive Sexual Health at the International Association of Medical Students IFMSA-Poland, she participated in numerous international internships, including in Malta, Italy and Thailand. Additionally, she participated in the implementation of foreign educational and scientific grants. She has also expanded her knowledge at many national and international conferences and symposia.

On a daily basis, she works at the psychiatric ward at the Neuropsychiatric Center in Kościan. She completed her postgraduate internship in Konin, in the largest hospital in Greater Poland. In addition, she completed postgraduate studies: "Clinical Sexuology - Opinion, Education, Therapy." She is an active member of the Postgraduate Education Section at the Polish Psychiatric Association and a member of the research team of the international study: "Assessment of the impact of the COVID-19 epidemic on mental health." She is constantly expanding her knowledge during psychiatric conferences and trainings. In everyday practice she deals with treatment of mood disorders, neurotic and stress-related disorders, including minority stress, treatment of schizophrenia and disorders related to taking psychoactive substances.

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066