Anna Rewekant

Lekarz rezydent psychiatrii

[Eng. below]

W naszej Pracowni opieką psychiatryczną obejmuje pacjentów doktor Anna Rewekant - lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Na codzień pracuje na oddziale psychiatrycznym w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Bielawskiego w Kościanie oraz konsultuje w przyszpitalnej poradni.

W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem m.in.

 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń lękowych, nerwicowych i związanych ze stresem (również stresem mniejszościowym)
 • schizofrenii i innych psychoz,
 • zachowań kompulywnych i myśli obsesyjnych,
 • bezsenności,
 • myśli samobójczych.

Dotor Anna Rewekant ukończyła studia z listem gratulacyjnym Rektora. W trakcie studiów była zaangażowana w Program Stały ds. Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland, odbywała liczne staże m.in. na Malcie, we Włoszech i w Tajlandii. Dodatkowo uczestniczyła w realizacji zagranicznych grantów edukacyjno-naukowych. Swoją wiedzę poszerza podczas licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Pani doktor ukończyła podyplomowe studia: „Seksuologia Kliniczna - opiniowanie, edukacja, terapia." Jest aktywną członkinią Sekcji Kształcenia Podyplomowego przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz członkinią zespołu badawczego międzynarodowego badania: „Ocena wpływu epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne." Nieustannie poszerza swoją wiedzę podczas konferencji i szkoleń z zakresu pschiatrii. Przyjmuje pacjentów w jęz. polskim i angielskim.

Pani doktor Rewekant udziela również konsultacji on-line.
Konsultacje on-line wymagają przedpłaty przelewem bankowym na numer konta lekarz Anny Rewekant 46 1240 6524 1111 0010 4814 7599 w tytule: imię i nazwisko pacjenta. Potwierdzenie przelewu proszę wysłać nie później niż 48h przed planowaną wizytą na: reweana[malpa]gmail.com wraz z podaniem loginu Skype. Niedokonanie płatności na co najmniej 48 h przed planowaną konsultacją skutkuje odwołaniem konsultacji. 

Wizyta odbywa się za pomocą komunikatora Skype.

Button 1 99

Anna Rewekant

Psychiatrist, treats English-speaking patients

Doctor Anna Rewekant provides psychiatric care to our patients. Anna Rewekant graduated from the Medical University in Poznań with a congratulatory letter. During her studies, she was involved in the Permanent Program for Reproductive and Sexual Health at the International Association of Medical Students IFMSA-Poland, she participated in numerous international internships, including in Malta, Italy and Thailand. She has also expanded her knowledge at many national and international conferences and symposia.

On a daily basis, she works at the psychiatric ward at the Neuropsychiatric Center in Kościan. In everyday practice, she provides psychiatric care to:

 • mood disorders
 • anxiety, neurotic and stress-related disorders (also minority stress)
 • schizophrenia and other psychoses,
 • compulsive behavior and obsessive thoughts,
 • insomnia,
 • thoughts of suicide
 • and other.

Doctor Anna completed her postgraduate internship in Konin, in the largest hospital in Greater Poland. In addition, she completed postgraduate studies: "Clinical Sexuology - Opinion, Education, Therapy." She is an active member of the Postgraduate Education Section at the Polish Psychiatric Association and a member of the research team of the international study: "Assessment of the impact of the COVID-19 epidemic on mental health." She is constantly expanding her knowledge during psychiatric conferences and trainings. In everyday practice she deals with treatment of mood disorders, neurotic and stress-related disorders, including minority stress, treatment of schizophrenia and disorders related to taking psychoactive substances.

The doctor gives an on-line consultation.
On-line consultations require prepayment by bank transfer to the account number of Anna Rewekant's doctor 46 1240 6524 1111 0010 4814 7599 in the title: name and surname of the patient.
Please send the confirmation of the transfer no later than 48 hours before the planned visit to: reweana [malpa] gmail.com along with the Skype login. Failure to make payment at least 48 hours before the planned consultation results in the consultation being canceled. The visit takes place via Skype.

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066