Daria Lorenz

Psycholog, psychoterapeuta młodzieży, młodych dorosłych i rodzin, diagnosta i rehabilitant z zakresu neuropsychologii

Prowadzi terapię systemową nastolatków (od 14 r.ż.), młodych dorosłych (18-26 r.ż.) oraz rodzin. Wspiera młodzież, młodych dorosłych oraz rodziców w budowaniu porozumienia, przezwyciężaniu kryzysów, usprawnianiu komunikacji oraz pogłębiania zrozumienia siebie i innych. Działając z całą rodziną, bądź z poszczególnymi jej członkami, odkrywa obszary, które pozwalają na zmianę. Przygląda się wzorcom budowania relacji z rodziny pochodzenia i temu jak przekładają się na aktualne relacje. Pomaga w budowaniu uważności na samego siebie. Wprowadza pojęcie samoregulacji w kontekście emocji, a nie kontroli. Rodziców zaprasza do odkrywania ich preferowanej historii rodzicielstwa („Ja jako Matka”, „Ja jako Ojciec”, „My jako Rodzice”). Zaprasza do współpracy rodziców, mamy i tatów, świadomych tego, że swoją transformacją wprowadzą zmianę w życiu dziecka.

U młodzieży i młodych dorosłych zajmuje się przezwyciężaniem kryzysów rozwojowych, zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, treningiem umiejętności społecznych, rozwiązywaniem konfliktów, stanami depresyjnymi, zachowaniami autoagresywnymi. Tworzy przestrzeń, w której emocje mają prawo głosu i mogą opowiedzieć o niezrealizowanych potrzebach.

W Pracowni Terapii Uważna prowadzi terapię indywidualną nastolatków i młodych dorosłych, konsultacje dla rodziców oraz pracuje terapeutycznie z rodziną małego dziecka, mając na uwadze cały system rodzinny i jego powiązania. W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem narracyjnym, systemowym oraz założeniami porozumienia bez przemocy M. Rosenberga.

Zajmuje się także diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną dzieci od 4 do 10 roku życia. Ukończyła studia podyplomowe Neuropsychologii Klinicznej oraz liczne szkolenia w tym zakresie. Wykonuje badania pod kątem ADHD dzieci i młodzieży (od 6 r. ż. do 15 r. ż.) oraz badania neuropsychologiczne: niepełnosprawności  intelektualnej, zaburzeń komunikacji, zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń ruchowych, w tym rozwojowych, zaburzeń koordynacji, tików, innych zaburzeń neurorozwojowych. Aktualnie współpracuje z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi udziela wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i instruktażowego.

Posiada tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011). Ukończyła kurs podstawowy jak i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (2020). Jest członkiem zwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej oraz diagnozy i terapii dzieci. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaje superwizji.

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066