Daria Lorenz

Psycholog, psychoterapeuta młodzieży, młodych dorosłych i rodzin, diagnosta i rehabilitant z zakresu neuropsychologii

Prowadzę terapię systemową nastolatków (od 14 r.ż.), młodych dorosłych (18-26 r.ż.) oraz rodzin. Wspieram młodzież, młodych dorosłych oraz rodziców w budowaniu porozumienia, przezwyciężaniu kryzysów, usprawnianiu komunikacji oraz pogłębiania zrozumienia siebie i innych. Działając z całą rodziną, bądź z poszczególnymi jej członkami, odkrywamy obszary, które pozwalają na zmianę. Przyglądam się wzorcom budowania relacji z rodziny pochodzenia i temu jak przekładają się na aktualne relacje. Pomagam w budowaniu uważności na samego siebie. Wprowadzam pojęcie samoregulacji w kontekście emocji, a nie kontroli. Rodziców zapraszam do odkrywania ich preferowanej historii rodzicielstwa („Ja jako Matka”, „Ja jako Ojciec”, „My jako Rodzice”). Zapraszam do współpracy rodziców, mamy i tatów, świadomych tego, że swoją transformacją wprowadzą zmianę w życiu dziecka.

U młodzieży i młodych dorosłych zajmuję się przezwyciężaniem kryzysów rozwojowych, zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, treningiem umiejętności społecznych, rozwiązywaniem konfliktów, stanami depresyjnymi, zachowaniami autoagresywnymi. Tworzę przestrzeń, w której emocje mają prawo głosu i mogą opowiedzieć o niezrealizowanych potrzebach.

W Pracowni Terapii Uważna prowadzę terapię indywidualną nastolatków i młodych dorosłych, konsultacje dla rodziców oraz pracuję terapeutycznie z rodziną małego dziecka, mając na uwadze cały system rodzinny i jego powiązania. W pracy terapeutycznej kieruję się podejściem narracyjnym, systemowym oraz założeniami porozumienia bez przemocy M. Rosenberga.

Zajmuję się także diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną dzieci od 4 do 10 roku życia. Ukończyłam studia podyplomowe Neuropsychologii Klinicznej oraz liczne szkolenia w tym zakresie. Wykonuję badania pod kątem ADHD dzieci i młodzieży (od 6 r. ż. do 15 r. ż.) oraz badania neuropsychologiczne: niepełnosprawności  intelektualnej, zaburzeń komunikacji, zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń ruchowych, w tym rozwojowych, zaburzeń koordynacji, tików, innych zaburzeń neurorozwojowych. Aktualnie współpracuję z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi udzielam wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i instruktażowego.

Posiadam tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne (2011). Ukończyłam kurs podstawowy jak i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (2020). Jestem członkiem zwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej oraz diagnozy i terapii dzieci. Posiadam przygotowanie pedagogiczne. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066