Kamila Fryc

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta,
diagnosta i terapeuta z zakresu neuropsychologii

Prowadzę konsultacje i psychoterapię dorosłych. Zajmuję się psychoterapią osób cierpiących z powodu zaburzeń emocjonalnych (lękowych, afektywnych), zaburzeń osobowości oraz pragnących budować bardziej satysfakcjonujące relacje miłosne, towarzyskie i zawodowe. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Bazuję na relacji terapeutycznej, opierając się na teoriach psychoanalitycznych, zakładających istnienie nieświadomości, która wpływa na życie każdego z nas. Ofertę pomocy kieruję do osób doświadczających trudności w życiu emocjonalnym, interpersonalnym, seksualnym i/lub zawodowym.

W swojej pracy psychoterapeutycznej kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego (PTPPd). Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną. Jestem założycielem i kierownikiem Uważnej Pracowni Terapii.

Drugim obszarem moich zainteresowań zawodowych jest neuropsychologia. Wykonuję badania i diagnozy neuropsychologiczne osób dorosłych w przypadku zaburzeń pamięci, urazów czaszkowo-mózgowych, udarów, Choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych (szczegóły). Od wielu lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia, diagnozy i terapii osób ze schorzeniami neurologicznymi.

Button 1 99

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uważna Pracownia Terapii
 • Szpital w Puszczykowie, oddział neurologii z pododdziałem udarowym
 • Szpital Kliniczny im. W. Degi, oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Stowarzyszenie AFATAR, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Dom Dziecka Bnin

STAŻE KLINICZNE:

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny, ul. 28-go czerwca 1956 r
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień ZOZ Jeżyce, ul. Podolańska
 • NZOZ Monar Nowolipsk
 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, oddział "C", SK nr 5, ul. Szpitalna
 • Oddział kliniczny neurologii dzieci i młodzieży, SK nr 2, ul. Przybyszewskiego

WYKSZTAŁCENIE:

 • Neuropsychologia kliniczna (2020)
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2018)
 • Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży KCP (2013)
 • Psychologia UAM (2012)
 • Zdrowie Publiczne UM (2008)
 • informacje o pozostałym doskonalneniu zawodowym znajdą Państwo tutaj, rozwijając zakładkę "O mnie".

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066