Katarzyna Lisiak

[ENG. below]

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka

Prowadzę konsultacje i psychoterapię osób dorosłych i młodzieży (od 15 r. ż.) w nurcie psychodynamicznym.

Terapeutycznie pracuję z osobami doświadczającymi trudności w sferze osobistej i zawodowej, przechodzącymi przez kryzysy życiowe, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych oraz zaburzeń osobowości.

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na UAM, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa PTP i korzystam z regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Psychoterapię prowadzę w języku polskim i angielskim (w 2007 r. uzyskałam certyfikat CAE i posiadam doświadczenie trzyletniej pracy w kraju anglojęzycznym). Posiadam także podstawową znajomość języka rosyjskiego.

Poza dziedziną psychoterapii realizuję się zawodowo prowadząc różnorodne warsztaty psychologiczne, między innymi dla kobiet w ciąży czy osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Pracuję również z osobami starszymi, oferując im wsparcie psychologiczne, treningi usprawniające funkcje poznawcze i warsztaty rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresem.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uważna Pracownia Terapii (od 2020 r.)
 • Gabinety Specjalistyczne Renata Graduszyńska (od 2018 r.)
 • Prywatna praktyka psychoterapeutyczna (od 2014 r.)
 • Stowarzyszenie na Tak i Fundacja CISZUM (od 2018 roku)
 • Szkoła Rodzenia Położna z Sercem (od 2017 do 2019 r.)
 • Fundacja Wielspin-Reha (w 2017 r.)
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (w 2014 r.)
 • Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg (od 2011 r.)
 • Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski (od 2010 r.)

PRAKTYKI ODBYTE W RAMACH STUDIÓW

 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego (2009 r.)
 • Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION (2008 r.)
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (2007 r.)
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie (2005 r.)

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego (ukończone w 2009 r.)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (ukończone w 2014 r.)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (ukończone w 2020 r.)

Button 1 99

Katarzyna Lisiak

Psychologist, psychotherapist


Katarzyna Lisiak conducts consultations and psychotherapy for adults. She works therapeutically with people experiencing difficulties in the personal and professional sphere, going through life crises, suffering from anxiety, depression, psychotic disorders and personality disorders.

She graduated in Psychology at the Adam Mickiewicz University, as well as a two-year College of Sociotherapy and Psychotherapy of Youth and a four-year School of Psychodynamic Psychotherapy, run by the Krakow Psychodynamic Center. She's a member of the Polish Society of Psychodynamic Psychotherapy. In my work, I am guided by the Code of Ethics and Professional Psychology of the Polish Psychiatric Association and use regular supervision from certified supervisors.

In addition to the field of psychotherapy, she's professionally involved in conducting various psychological workshops. She also works with the elderly, offering psychological support, training aimed at improvement of their cognitive functions and workshops developing the ability to cope with stress.

To make an appointment call 796 030 230 or use the link below

 

Button 1 99

   

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066