Katarzyna Lisiak

Psycholog, psychoterapeutka

Prowadzę konsultacje i psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

Terapeutycznie pracuję z osobami doświadczającymi trudności w sferze osobistej i zawodowej, przechodzącymi przez kryzysy życiowe, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych oraz zaburzeń osobowości.

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia na UAM, a także dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa PTP i korzystam z regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Psychoterapię prowadzę w języku polskim i angielskim (w 2007 r. uzyskałam certyfikat CAE i posiadam doświadczenie trzyletniej pracy w kraju anglojęzycznym). Posiadam także podstawową znajomość języka rosyjskiego.

Poza dziedziną psychoterapii realizuję się zawodowo prowadząc różnorodne warsztaty psychologiczne, między innymi dla kobiet w ciąży czy osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Pracuję również z osobami starszymi, oferując im wsparcie psychologiczne, treningi usprawniające funkcje poznawcze i warsztaty rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresem.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Uważna Pracownia Terapii (od 2020 r.)
 • Gabinety Specjalistyczne Renata Graduszyńska (od 2018 r.)
 • Prywatna praktyka psychoterapeutyczna (od 2014 r.)
 • Stowarzyszenie na Tak i Fundacja CISZUM (od 2018 roku)
 • Szkoła Rodzenia Położna z Sercem (od 2017 do 2019 r.)
 • Fundacja Wielspin-Reha (w 2017 r.)
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (w 2014 r.)
 • Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg (od 2011 r.)
 • Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski (od 2010 r.)

PRAKTYKI ODBYTE W RAMACH STUDIÓW

 • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego (2009 r.)
 • Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION (2008 r.)
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (2007 r.)
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie (2005 r.)

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego (ukończone w 2009 r.)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (ukończone w 2014 r.)
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (ukończone w 2020 r.)

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066