Krzysztof Czapkowski

Psycholog, psychoterapeuta

Jest psychologiem i psychoterapeutą w szkoleniu. Pracuje w nurcie psychologii analitycznej. W swojej praktyce inspiruje się dziedzictwem C.G. Junga, klasyczną i współczesną psychoanalizą oraz psychologią egzystencjalną.

Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcąc się w specjalnościach psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz seksuologii klinicznej. Po ukończeniu 4-letniego kursu psychoterapii, kontynuuję ścieżkę szkoleniową Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej w celu uzyskania pełnej certyfikacji psychoterapeutycznej. Jednocześnie prowadzi badania z zakresu historii myśli psychologicznej w ramach Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praktykę terapeutyczną opiera na zindywidualizowanym podejściu i dąży do wielopoziomowego zrozumienia przeżywanych problemów. Psychoterapia jest dla niego drogą autorefleksji i przemiany - zarówno dla osób przeżywających kryzys, jak i poszukujących realizacji swojego potencjału. Celem jest nie tylko zrozumienie mechanizmów, które leżą u podłoża przeżywanych trudności, lecz przede wszystkim zainicjowanie realnej zmiany. Rolą terapeuty jest aktywne towarzyszenie w tej zmianie i wspieranie mechanizmów przepracowania doznanych traum i przezwyciężania ograniczeń. Wspólne sesje mają na celu powiązanie bieżących problemów z powielanymi schematami oraz stworzenie nowej jakości.

Pracuje z dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 16. roku życia. Jego praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji oraz Kodeksowi Etyczno-Zawodowemu Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. 

Psychoterapię prowadzi w języku polskim i angielskim / he provides psychotherapy in English.

Button 1 99