Maja Vogt-Kostecka

Psychoterapeutka dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

Pracuję z młodymi dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w każdym wieku.

Pomagam młodym dorosłym znaleźć miejsce w relacjach osobistych i życiu zawodowym. Daję wsparcie w trudnym  momencie budowania samodzielności i niezależności.

Wspieram dzieci, nastolatki przeżywające trudności w codziennym funkcjonowaniu, mające problemy z zachowaniem w szkole i/lub domu, niedostosowujące się do zasad, mające trudności w adaptacji do trudnych wydarzeń życiowych.

Warsztat terapeutyczny rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W 2020 roku podjęłam również studia podyplomowe Psychoterapia Psychodynamiczna Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jest to kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Specjalizuję się w indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Oferuję dzieciom i rodzicom pomoc w następujących trudnościach:

  • zaburzenia zachowania (problemy z agresją, częste i gwałtowne napady złości, trudności z respektowaniem zasad w szkole i w domu, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno - buntownicze),
  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna nieśmiałość, lęki, fobie, problemy ze spaniem i koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, niska samoocena),
  • urazy psychiczne (przebycie poważnej choroby, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, doświadczenie przemocy fizycznej lub psychicznej),
  • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
  • zaburzenia jedzenia,
  • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja).

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14:00-19:00
tel. 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066