Marcin Bąk

Psychoterapeuta, certyfikowany spec. psychoter. uzal.

Prowadzi psychoterapię dorosłych i starszej młodzieży (od 16 r. ż) zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości oraz doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych.

Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz dwuletnią STU prowadzoną przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii osób borykających się ze złożoną problematyką w zakresie zdrowia psychicznego.

W psychoterapii opiera się na założeniach podejścia psychodynamicznego. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończył również Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiad wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe:

 • Ośrodek Psychoterapii Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin ZMIANA w Poznaniu
 • Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Rożnowicach
 • Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber w Nakle nad Notecią
 • Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub" w Poznaniu

Staże kliniczne:

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
 • Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek
 • Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu

Wykształcenie:

 • Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu (2019)
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (2016)
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży KCP (2013)

Doskonalenie zawodowe:

 • "Kopciuszki i Heraklesi, czyli zjawisko odwrócenia ról w rodzinie" – seminarium szkoleniowe prof. dr hab. Katarzyny Schier
 • "Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia" - konferencja Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości" - konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacja osobowości" – konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • „Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki" – konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów
 • II Międzynarodowa Konferencja Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym: monitorowanie, profilaktyka i redukcja szkód - konferencja organizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Fundacja Res Humanae
 • I Powiatowa Konferencja "Uzależnienia, a pomoc interdyscyplinarna" - prelegent tematu "Uzależnienia, a zaburzenia osobowości"

Button 1 99

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066