Marta Gołuch

Psycholog, psychoterapeutka w szkoleniu

W swojej pracy korzystam z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, terapii systemowej oraz ericksonowskiej. Pracuję z osobami dorosłymi i nastolatkami od 13. roku życia, indywidualnie i w parach; prowadzę również terapię rodzin.

Pracuję z osobami doświadczającymi psychicznego cierpienia, mającymi trudności w relacjach z ludźmi, nieradzącymi sobie z napięciem, lękiem, chcącymi pogłębić wiedzę o sobie, zrozumieć mechanizmy własnego działania, odkryć swoje potencjały. W czasie spotkań pomagam Klientom zrozumieć ich emocje i zachowanie, spojrzeć na własne życie z nowej perspektywy. Towarzyszę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań tego, co trapi i w pracy nad poprawą jakości życia.

Mam kilkanaście lat doświadczenia w pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pomagam nie tylko w rozwoju osobistym, ale również w trudnościach wychowawczych, kłopotach w porozumiewaniu się w parach i rodzinach, towarzyszę w przechodzeniu przez kryzysy.

Ukończyłam podstawowe i zaawansowane szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (organizowane przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie), podstawowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kurs „Gestalt – terapia holistyczna”,  oraz  kursy: „Terapia lęku w ujęciu systemowym” (WTTS), „Terapia dzieci agresywnych”, „Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, „Psychoterapia pacjentów z natręctwami” (Polski Instytut Ericksonowski).  W pracy z parami korzystam z technik terapii EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples – Terapii Skoncentrowanej na Emocjach, na podstawie szkolenia Externship EFT, akredytowanego przez ICEEFT).

Ważny jest dla mnie stały rozwój osobisty i zawodowy. W swojej pracy korzystam z superwizji, uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, w czasie których poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe umiejętności. Priorytetem jest dla mnie udzielanie Klientom efektywnej pomocy i mądre, wspierające towarzyszenie im w ich drodze rozwoju. W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 

Button 1 99