Marta Gołuch

Psycholog, psychoterapeutka w szkoleniu

W swojej pracy korzysta z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, terapii systemowej oraz ericksonowskiej. Pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami od 13. roku życia, indywidualnie i w parach; prowadzi również terapię rodzin.

Pracuje z osobami doświadczającymi psychicznego cierpienia, mającymi trudności w relacjach z ludźmi, nieradzącymi sobie z napięciem, lękiem, chcącymi pogłębić wiedzę o sobie, zrozumieć mechanizmy własnego działania, odkryć swoje potencjały. W czasie spotkań pomaga Klientom zrozumieć ich emocje i zachowanie, spojrzeć na własne życie z nowej perspektywy. Towarzyszy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań tego, co trapi i w pracy nad poprawą jakości życia.

Ma kilkanaście lat doświadczenia w pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pomaga nie tylko w rozwoju osobistym, ale również w trudnościach wychowawczych, kłopotach w porozumiewaniu się w parach i rodzinach, towarzyszy w przechodzeniu przez kryzysy.

Ukończyła podstawowe i zaawansowane szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (organizowane przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie), podstawowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, kurs „Gestalt – terapia holistyczna”,  oraz  kursy: „Terapia lęku w ujęciu systemowym” (WTTS), „Terapia dzieci agresywnych”, „Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych”, „Psychoterapia pacjentów z natręctwami” (Polski Instytut Ericksonowski).  W pracy z parami korzysta z technik terapii EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples – Terapii Skoncentrowanej na Emocjach, na podstawie szkolenia Externship EFT, akredytowanego przez ICEEFT).

W swojej pracy korzysta z superwizji, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, w czasie których poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Priorytetem jest dla niej udzielanie Klientom efektywnej pomocy i mądre, wspierające towarzyszenie im w ich drodze rozwoju. W pracy stosuje zasady Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 

Button 1 99