Marzena Ciesiółka

Psycholog, terapeuta, psychoterapia osób dorosłych i młodzieży

Jestem psychologiem. Ukończyłam psychologię ze specjalnościami: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie uczestniczę w Specjalistycznym Czteroletnim Szkoleniu w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, prowadzonym przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo dla osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zajmuję się terapią zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń lękowych, psychosomatycznych i obsesyjno-kompulsyjnych. Pomagam także osobom mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, niskim poczuciem własnej wartości, adaptacją do zmian w życiu, żałobą, problemami w relacjach interpersonalnych, kłopotami w pracy, w życiu osobistym i rodzinnym.

W psychoterapii opieram się na założeniach podejścia poznawczo-behawioralnego, dostosowując sposób pracy, stosowane metody i czas prowadzenia terapii indywidualnie do każdego pacjenta, uwzględniając przede wszystkim jego niepowtarzalność, cele i oczekiwania.

W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Marzena Ciesiółka
tel. 697 310 623
Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900
Paulina Zerka
tel. 730 767 067
Krzysztof Rzepski
tel. 516 743 630
Piotr Sibilski
tel. 502 720 111

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

Zobacz wskazówki dojazdu.

Dołącz do nas na Facebook'u