PIOTR SIBILSKI - Psychiatra dziecięcy Poznań

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Specjalizację zdobywał w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP.

Posiada doświadczenie kliniczne w pracy oddziałowej, ostrodyżurowej oraz ambulatoryjnej.

Przeprowadza diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju (m.in autyzm, zesp. Aspergera).

Diagnozuje i leczy całe spektrum zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, psychozy, ADHD i in.)

Prowadzi zajęcia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży na kierunkach anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uczestnik kursów doskonalących oraz konferencji naukowych polskich i zagranicznych.

Autor i współautor artykułów w czołowych polskich czasopismach psychiatrycznych oraz tłumaczeń rozdziałów podręczników medycznych.

Przewód doktorski „Impulsywność w spektrum afektywnym u dzieci i młodzieży - analiza kliniczna”.

Prywatnie ojciec trójki dzieci.