Badanie neuropsychologiczne

Diagnoza neuropsychologiczna – co to takiego?

Spotkanie z psychologiem / neuropsychologiem, które ma na celu ocenę szeroko pojętych funkcji poznawczych i emocjonalnych, a w przypadku osób straszych również poziomu samodzielności. Badanie jest najczęściej wykonywane na zlecenie lekarza np. neurologa, geriatry lub psychiatry, który potrzebuje oceny psychologicznej, aby postawić trafną diagnozę oraz zaproponować odpowiednią formę leczenia. Psycholog dobiera metody badania (m.in testy, kwestionariusze, próby kliniczne), biorąc pod uwagę cel w jakim jest przeprowadzane oraz wiek, stan zdrowia i możliwości osoby badanej.

Photo-by-freestocks.org-on-Unsplash

Jak przebiega wizyta i na co się przygotować?

Przede wszystkim proszę zarezerwować czas. Badanie neuropsychologiczne jest rozbudowaną procedurą, która może wymagać kliku spotkań. W większości przypadków na wizytę zapraszam także osobę towarzyszącą, która dobrze zna osobę badaną, po to by uzyskać dane z co najmniej dwóch źródeł. Wypracowany przeze mnie schemat badania zakłada podział spotkania na kilka części. Standardowo przebiega ono tak:

  • zapoznanie uczestników badania, ustalenie celu spotkania i uzyskanie podstawowych informacji z wywiadu;
  • część wywiadu klinicznego przeprowadzana z osobą towarzyszącą;
  • część diagnostyczna badania z wykorzystaniem wywiadu, obserwacji i wybranych metod diagnostycznych;
  • krótkie podsumowanie przebiegu, ustalenie terminu kolejnego spotkania lub terminu i sposobu przekazania wyników.

Co dalej?

Praca psychologa na tym się nie kończy. Dane zebrane z wywiadu, obserwacji, testów i prób klinicznych, muszą zostać opracowane i przeanalizowane pod kątem założonych hipotez badawczych. Wyniki zostają opisane w formie odpowiedniej dla celu badania. Zdarza się, że niezbędne jest badanie kontrolne po 6-12 miesiącach w celu postawienia właściwej diagnozy różnicowej lub oceny postępu zmian i skuteczności leczenia farmakologicznego. Podczas spotkania podsumowującego, przekazuję wnioski wraz z poradami i zaleceniami indywidualnie dopasowanymi do specyfiki osoby badanej. Podstawowe informacje nt. diagnozy neuropsychologicznej można znaleźć tutaj.

Kamila Fryc

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

wizytówka autora

Znajdź nas na Facebooku

Umów spotkanie

tel: 796 038 230
lub na www.uwazna.medsoft.pl

Przyjdź na wizytę

Uważna Pracownia Terapii
ul. Śniadeckich 28/2
60-744 Poznań
NIP: 777-291-26-15
ING Bank Śląski 18 1050 1520 1000 0097 3286 2066