Badanie neuropsychologiczne

Diagnoza neuropsychologiczna – co to takiego?

Spotkanie z psychologiem / neuropsychologiem, które ma na celu ocenę szeroko pojętych funkcji poznawczych i emocjonalnych, a w przypadku osób straszych również poziomu samodzielności. Badanie jest najczęściej wykonywane na zlecenie lekarza np. neurologa, geriatry lub psychiatry, który potrzebuje oceny psychologicznej, aby postawić trafną diagnozę  oraz dobrać odpowiednią formę leczenia. Psycholog dobiera metody badania (m.in testy, kwestionariusze, próby kliniczne), biorąc pod uwagę cel w jakim jest przeprowadzane oraz wiek, stan zdrowia i możliwości osoby badanej.

Photo-by-freestocks.org-on-Unsplash

Jak przebiega wizyta i na co się przygotować?

Przede wszystkim proszę zarezerwować czas. Badanie neuropsychologiczne jest rozbudowaną procedurą, która zajmuje ok 2h. W przypadku obniżonej wydolności osoby badanej albo gdy psycholog uzna, że trzeba wykonać dodatkowe testy, na które zabrakło czasu lub sił badanego, może być konieczna kolejna wizyta. W Uważnej Pracowni Terapii staramy się, zamykać całą procedurę podczas jednego spotkania, jednak nie można tego zagwarantować. Na wizytę zapraszam osobę towarzyszącą, która dobrze zna chorego, po to by uzyskać dane z co najmniej dwóch źródeł. Wypracowany przeze mnie schemat badania zakłada podział spotkania na kilka części. Standardowo przebiega ono tak:

  • zapoznanie uczestników badania, ustalenie celu spotkania i uzyskanie podstawowych informacji z wywiadu;
  • część wywiadu klinicznego przeprowadzana z osobą towarzyszącą;
  • właściwa część badania z wykorzystaniem wybranych metod diagnostycznych - towarzysz chorego, ma wtedy czas dla siebie;
  • krótkie podsumowanie, ustalenie terminu przekazania wyników lub kolejnej wizyty.

Co dalej?

Praca psychologa na tym się nie kończy. Dane zebrane z wywiadu, obserwacji, testów i prób klinicznych, muszą zostać przeanalizowane i zweryfikowane pod kątem założonych hipotez badawczych. Wyniki zostają opisane w formie odpowiedniej dla celu badania. Zdarza się, że niezbędne jest badanie kontrolne po 6 miesiącach w celu postawienia właściwej diagnozy różnicowej lub oceny postępu zmian i skuteczności leczenia farmakologicznego. Podczas spotkania podsumowującego, przekazuję wnioski wraz z poradami i zaleceniami. Podstawowe informacje nt. diagnozy neuropsychologicznej można znaleźć tutaj.

Kamila Fryc

Copyright © Uważna Pracownia Terapii - Poznań

Tags: Zaburzenia

Umów spotkanie

Kamila Fryc
tel. 796 030 230
Paulina Zerka
tel. 730 767 067

Aleksandra Szarek-Baryga
tel. 664 713 900
Martyna Prabucka
tel. 724 576 658
Kinga Żołnowska

tel. 662 127 413
Piotr Sibilski
tel. 502 720 111

Przyjdź na wizytę

Uważna
Pracownia Terapii

ul. Kasztelańska 7
60-316 Poznań

NIP: 777-291-26-15

Dołącz do nas na Facebook'u

Zobacz wskazówki dojazdu.